2017. június 26., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 2.

Pál apostol egyszer az élete során ilyen üldöző hatalmat képviselt. Minél inkább zaklatta a "Jézusos embereket", annál inkább kiérdemelte a vallási vezetők elismerését. Minden egyes börtönbe küldött hívő után ezek a vezetők megünnepelték Pált és népszerűsége növekedett.

Korábban Saulnak hívták, fiatal és erőteljes zélóta volt. A zsidó törvények szerint feddhetetlen volt és a zsinagóga felső vezetői elismerését élvezte. Mi az első kép, amit erről a derék emberről látunk a Szentírásban? István kegyetlen megkövezésekor ott van, ő hagyja jóvá. A világnak abban a részében Saul az első számú üldözője volt Krisztus egyházának. Arra szánta el magát, hogy kitörli Jézus nevét a föld színéről, az egyházát pedig még csecsemőkorában kinyírja.

De eljött a nap, amikor az irgalom Saulra ragyogott. Elképzelem ezt a zélóta farizeust annak a különös napnak reggelén. Kihallgatást kért a főpaptól: "A fiatalember, aki üldözi a Jézusos tömeget, engedélyt kér, hogy keresztes háborút indítson Damaszkuszban. Mindannyiukat be akarja börtönözni. Úgy gondolja, képes a "Jézus tüzet" eloltani."

A zsidó vezetők áldásával Saul elindult Jerzsálemből az embereivel a következő küldetésük irányába. Képzeld el a jelenetet, ahogy a főpap, az írástudók és a farizeusok fellelkesítették őket. Később azonban, éppen Damaszkusz külvárosában az irgalom Saulra ragyogott.

Milyen hatással volt az irgalom erre az elveszett, félrevezetett emberre? Nem akarta összezavarni, vádolni vagy elpusztítani. Ehelyett a teljesen kifizetett, ingyenes isteni kegyelem Sault a földre kényszerítette. Egy hang szól hozzá: "Saul, Saul, Jézus vagyok. Miért üldözöl engem?" (lásd ApCsel. 9) Krisztus üzenete ehhez a zélótához egyenes volt: "Én vagyok az, akit üldözöl Saul. Minden egyes kereszténnyel engem is bebörtönöztél."

Sault lenyűgözte ez a látomás. Ideiglenesen megvakult és egy imádkozó, Szellemmel eltelt Anániás nevű férfi házába vezették Damaszkuszba. Ott egy kis szobában Saul Jézust nevéről kérdezett. Anániás elmagyarázta neki a kapott irgalom hatalmas árát: "Mostantól Saul, szenvedni fogsz ezért a névért."

Gondolj bele ebbe a költséges irgalomba, amit Pál azon a napon kapott. Ahogy a lelkiismerete mardosta, bizonyára visszagondolt István megkövezésére... eszébe jutott minden hívő, aki börtönbe vetett.. újra látta az arcát azoknak, akiket bántalmazott. Ó, a drága kegyelem, amit ez az ember kapott!

Nevét Pálra változtatva az apostol hátralevő életét azzal töltötte, hogy Isten irgalmáról tanított és írt. Folyamatosan bizonyította ennek az irgalomnak a nagy árát, ahogy megélte azt egy gonosz világban. Kétezer évvel később Pál írásai arra emlékeztetik a gyülekezetet, amit Jézus mondott nekünk: "Az emberek gyűlölni fognak benneteket. Elhúzódnak tőletek. Megszégyenítenek és gonoszként hirdetik neveteket. De ez az az idő, amikor örvendezni kell és ujjongani!"

Sátán fél, vonakodik tőle és gyűlöli Isten irgalmának erejét.

Így egyszerűen és simán az irgalom az, ami megtizedeli az ördög királyságát a földön. Sátán soha nem gondolta volna, hogy elveszítheti a hatalmát a szenvedélybetegek, az emberiség reménytelen söpredéke felett. De az irgalom korábbi foglyok tömegeinek hozott szabadulást.

Most Sátán is felismeri, hogy az utolsó idők végén járunk. Eltökélte, hogy egy teljes generációt elkábít, hogy érzéketlenné tegye Isten irgalma iránti szükségüket. Akadályokat akar állítani a fiatalok agyában, hogy Isten irgalma ne érintse meg őket. Ezért szabadjára engedte démoni hordáit kábítószer termesztők és forgalmazók képében, hogy ezt a gonoszságot véghezvigye.

Amikor az 1950-es években első ízben New Yorkba jöttem, a fertőzést elsősorban marihuána és orvosi gyógyszerek okozták. A heroinnak nem volt akkora szerepe mint a későbbiekben. Az elmúlt évtizedekben Sátán piacra dobta a crack-et (kokainszármazék) és az angyalport. Ma már azonban bevezette azokat a kábítószereket, amelyek könnyebben okoznak függőséget: tiszta kokain és heroin Mexikóból, Irakból, Kolumbiából és Afganisztánból.

Mindeközben az ördög alkohollal is elárasztotta a fiatalokat. Főiskolákon és középiskolákban a buliszellem elszabadult sör, bor, és égetett szesz áradatával ellátva a részeges tivornyákat. Tinédzserek tömegei kerülnek be a világi rehabilitációs intézetekbe, míg mások a függőség kötelékében maradnak. Mindez az ördög utolsó lehetőségének erőfeszítése, hogy tömegeket vessen szolgaságba és "immúnissá" tegye őket Jézus irgalmának üzenetére.

De Isten irgalma csodálatos hatalommal szabadít.

Az irgalom a függőség minden láncát eltöri, Sátán királyságából Krisztus királyságába helyezve tömegeket.

Volt olyan idő, amikor világszerte milliók voltak elkábítva és Sátán úgy gondolta, hogy győzött. Az terjedt el az egész világon, hogy ha egyszer megkötöz az ördög, örökre reménytelen a helyzeted.

De minden egyes generáció életében Isten elküldi a Szent Szellemet minden helyre. Egyenesen Sátán területének a központjába megy: városi nyomornegyedekbe, drogosok házaiba, háztetőkre, ahol a kábítószeresek bódultan fekszenek. És az irgalom ráragyog a leggyengébbekre, az elutasítottakra, a drogoktól leginkább megnyomorodottabbakra, akiket elfelejtett és kirekesztett a társadalom és reménytelenül elveszettek.

A Teen Challenge szolgálat első megtért és megszabadult heroinfüggője Sonny Arguinzoni volt. Sonny ma püspökként szolgál korábbi függőkből alakult világszerte több mint 600 gyülekezet élén. Ezen gyülekezetek múlt évi konferenciáján 1000 korábbi prostituált alakított kórust, hogy dicsőítő énekeket énekeljenek Istennek szabadító erejéért.

Nicky Cruz, a híres volt gengszter és a Teen Challenge végzett diákja több millió embernek hirdette az irgalom evangéliumát világszerte, ahol tömegek szabadultak meg.

Az egész világnak meg kellene köszönnie Isten megmentő szabadító erejét, amiért helyreállította azokat, aki egyszer elvesztek és az emberiség lemondott róluk.

Az a legkevesebb, hogy a társadalom megköszönje Istennek, hogy megmentette a részeges apákat és újra összehozta őket feleségeikkel és gyermekeikkel. Biztosíthatlak arról, hogy ez soha nem fog megtörténni. Minden egyes nemzedék során a világ elutasította Jézus életet megváltoztató hatalmát, még akkor is, amikor megkérdőjelezhetetlen bizonyíték volt rá. Én is láttam ezt megtörténni időről időre, a Teen Challenge korai szakaszában.

Évekkel ezelőtt meghívást kaptam New York City-be egy orvosi konferenciára, amikor Nelson Rockefeller volt a kormányzó. A többmillió dolláros drog-programja nem hozott gyógyulást a drogfüggők számára. Elvittem magammal a Teen Challenge program végzősei közül néhányat. Több mint két éve tiszták voltak, és bibliaiskolába jártak, vagy szociális munkásnak tanultak, hogy segíthessenek másokon is úgy, ahogy rajtuk segítettek. A fiatal srácok közül ketten bizonyságot tettek az összegyűlt orvosok és tudósok között, elmondták, hogyan szabadította meg őket Jézus és hogy nincs bennük többé vágy a drogok iránt.

A pszichológus, aki a következő előadó volt, úgy beszélt, mintha semmit nem hallott volna abból amit a srácok mondtak. Az első szavai ezek voltak: "Miután amit csak lehetett elkövettünk, tudjuk, hogy nincs ismert gyógymód a kábítószerfüggőségre." Egy nem hívő orvos mellettem teljesen meglepődött ezen. Ezt suttogta nekem: "Nem volt bent a teremben ez a férfi, amikor a srácok beszéltek?"

A tény az, hogy a világ soha nem fogja elfogadni Jézust, mint választ. Ha Krisztus az eredete minden felszabadító irgalomnak - ha a Kereszt irgalma csodákat tesz - akkor ez a tény mindig szemétként lesz félresöpörve.