2017. június 8., csütörtök

Jób könyve 18.

1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Meddig fogtok szavakra vadászni? Észre térjetek s azután beszéljünk ! 3. Miért tekintetünk baromnak, tisztátalanokká váltunk szemeitekben? 4. Ki önnönmagát széttépi haragjában, vajjon miattad elhagyottá legyen-e a föld, és szikla mozduljon el helyéből? 5. Mégis a gonoszok világossága kialszik, és nem fénylik tüzének lángja. 6. Világosság elsötétült sátorában, és mécsese ő fölötte kialszik. 7. Megszorulnak erős léptei s oda veti őt saját tanácsa. 8. Mert hálóba kergettetett lábaival és rácsozat fölött járkál; 9. sarkon kapja a kelepcze, megragadja a hurok; 10. a földön van elrejtve kötele és csapdája az ösvényen. 11. Köröskörül ijesztették rémülések, hogy űzzék őt lépten-nyomon. 12. Éhes lesz az ereje, és balsors kész az oldalán. 13. Megeszi bőrének tagjait, megeszi tagjait halálnak elsőszülöttje. 14. Kiszakíttatik sátrából bizalma, és lépnie kell a rémülések királyához. 15. Lakni fog sátrában – már nem az övé – kénkő szóratik hajlékára. 16. Alul elszáradnak gyökerei, a felül elfonnyad a gallya. 17. Emlékezete elveszett az országból és nincs neki neve a tájakon. 18. Taszítják őt világosságból sötétségbe és a világból elbolyongtatják. 19. Nincs neki sarjadéka, sem ivadéka népében, és nincs maradék tanyáján. 20. Napja miatt eliszonyodtak a nyugotiak, s a keletieket borzadály fogja el. 21. Bizony ilyenek a jogtalannak lakásai, és ilyen a helye annak, ki nem ismerte meg az Istent.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)