2017. június 19., hétfő

Jób könyve 25-26.

1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Uralom és rettegés van nála; békét szerez magasságaiban. 3. Van-e száma csapatainak, s ki fölött nem támad az ő fényessége? 4.Miképpen is lehet igaz Istennel szemben a halandó, s hogy lehet tiszta asszony szülöttje? 5.Lám, még a hold sem ragyog, s a csillagok nem tiszták a szemeiben: 6. hát még a halandó, a féreg s az ember fia, a kukacz.

1. Felelt Jób és mondta: 2. Mint gyámolítottad a tehetetlent, segítetted az erőtlennek karját! 3.Mit tanácsoltál a bölcsességtelennek s valódi tudást bőven ismertettél! 4. Kinek adtál tudtul szavakat s kinek szelleme fakadt belőled? 5. Az árnyak megreszketnek alul a vizeken és lakóikon. 6. Meztelen az alvilág ő előtte s takarója az enyészet neki. 7. Kiterjeszti az Északot az űr fölé, lebegteti a földet a semmiségen; 8. beköti a vizet felhőibe, s nem hasad meg felleg alatta; 9. befogja a trón felszínét, kiterítette reá fellegét. 10. Határt vont a vizek színén odáig, hol vége van a világosságnak a sötétség mellett. 11. Az ég oszlopai megrázkódnak s elámulnak dorgálásától. 12. Erejével felkavarta a tengert s értelmével összezúzta, Ráhábot. 13. Fuvallata által derültté válik az ég, átszúrta keze a futó kígyót. 14. Lám, ezek útjainak szélei, mily csekély nesz az, a mit róla hallunk, de hatalmának dörgését ki foghatja föl!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)