2017. június 16., péntek

Jób könyve 24.

1. Miért nincsenek eltéve a Mindenható által idők s ismerői nem láthatják meg az ő napjait? 2.Határokat tolnak el, nyájat raboltak s legeltették. 3. Árvák szamarát elhajtják, zálogul veszik özvegy marháját. 4. Az útról elhajtják a szűkölködőket, egyaránt elbújtak az ország szegényei. 5. Lám, akár vadszamarak a pusztákban, kimentek dolgukra az eledelt keresve: sivatag neki kenyere a gyermekek számára. 6. A mezőn learatják abrakjukat s tallóznak a gonosznak szőlőjében. 7. Meztelenül hálnak, öltözet híján s nincs takarójuk a hidegben; 8. hegyek záporától átáznak s menedék híján sziklát ölelnek. 9. Emlőtől elrabolják az árvát s a mi rajta van a szegényen, zálogul veszik; 10. meztelenül járnak öltözet híján s éhesen hordanak kévét. 11. Falaik között olajat készítenek, a présházakban sajtoltak és szomjaztak. 12. A városból emberek hörögnek, a megöltek lelke könyörög és Isten ügyet sem vet a fonákságára. 13. Azok vannak a világosság ellen lázadók közt, nem ismerték fel útjait s nem laktak ösvényein. 14. Virradatra fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan lesz mint a tolvaj. 15. A házasságtörő szeme leste az alkonyatot, mondván nem pillant meg engem szem, és leplet tesz arczára. 16. Sötétben betörnek házakba, nappal elzárták magukat, nem ismerik a világosságot; 17. mert egyaránt reggel nekik a vakhomály, mert ismerik a vakhomály rémségeit. 18. Gyorsan eltűnik a víz színén, átkozott a birtokuk az országban, nem fordul a szőlők útjára. 19. Szárazság meg hőség elrabolják a hó vízét, az alvilág azokat, kik vétkeztek. 20. Elfelejti őt az anyaméh, édesnek találja a féreg; többé nem emlékeznek rá, s mint a fa, megtöretik a jogtalanság: 21. a ki kifosztja a magtalan nőt, ki nem szül, s az özveggyel nem tesz jót. 22. Ereje által tartós életű a hatalmas, fennmarad, bár nem bízik életében. 23. Megadja neki, hogy bizton támaszkodik, és szemei rajta vannak útjaikon. 24. Emelkedtek, kevés még s nincsenek, aláhanyatlottak, mint minden elkapatnak s mint kalász feje levágatnak. 25. S ha nem így van, ki hazudtol meg engem, hogy semmivé tegye szavamat?

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)