2017. június 19., hétfő

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 1.

“Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:35-36).

Erőteljes téma gyűrűzik végig a Biblián: "Irgalmas Isten az Úr a te Istened" (5Mózes 4:31) Az irgalom témaköre az Ószövetség szerves magja. Erről olvashatunk újra és újra Mózes ötödik könyvében, a Krónikák könyvében, Nehémiásnál és a Zsoltárok könyvében. "Az Úr a te Istened kegyelmes és irgalmas." Hasonlóképpen az irgalom témáját minden egyes evangéliumban és az Újszövetség egészén látjuk. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" (Lukács 6:36).

Az Írás sokat elárul arról, hogy Isten irgalma a világ iránt milyen sokba került neki.

Isten nem hagyta magára ezt a bűnös, istentelen, kívánság-központú világot. Amikor látta, hogy elkezdődik a kicsapongás a földön, nem fordult el teremtésétől. Ehelyett elküldte az egyetlen Fiát közéjük, és végtelen irgalma miatt az Úr felajánlotta Őt élő áldozatként. Mindannyiunk bűnét Krisztusra helyezte.

Gondolj bele az irgalom hatalmas árába, amit Jézus fizetett ki. Egy ilyen költség súlya egyszerűen kiszámíthatatlan. Senki nem tudja felmérni Krisztus fájdalmát, amelyet a világ bűneinek magára vétele okozott. A Szentírás azonban részletesen leírja, hogy Jézus milyen árat fizetett az irgalmáért, amikor itt a földön szolgált.

Először is, Jézust elutasította az egész vallásos világ. Korának vezetői nyílt haraggal fordultak ellene. Továbbá gúnyolták, megvetették a gazdagok és szegények, a műveltek és műveletlenek egyaránt. Üzenetét kevés kivétellel mindenki elutasította.

A Zsoltárok könyve szerint Jézus neve a részeg emberek dalává vált. Végül az egész társadalom leköpte, meggyalázta, keresztre feszítette és megölte Őt.

Isten irgalmának részeseiként te és én valamennyire tudjuk, hogy Jézus számára milyen ára volt, hogy a világ felé ilyen irgalmat nyújtott. Végtelen irgalma téged személy szerint a bűnös kötelékek között talált meg. Meghallotta szíved kiáltását és megszabadított. Megváltoztatott, megnyitotta a szemeidet, megtöltött Szent Szellemével. Tisztességes edénnyé tett, hogy hirdesd evangéliumát.

Vésd az eszedbe: drága ez az irgalom, amelyet kaptál. Azt tanítjuk, hogy Isten kegyelme ingyenes, nem kiérdemelhető és ezért nem kerül nekünk semmibe. A teljes árat Krisztus kiontott vére fizette meg. Ezek az állítások mind igazak. Istent teljesen kielégítette az az ár, amelyet Jézus fizetett, hogy irgalmát megkapjuk. Ennek következtében a mennyet kaptuk örökségként. Irgalma a biztosíték az örök életre minden igaz hívő számára.

Emberi oldalról - a mi oldalunkról - is van ára Isten irgalmának. Mi ez az ár? Annak az ára, hogy igazi bizonyságtevőkké váljunk a kapott irgalom erejének hirdetésére. Az az igazság, hogy ugyanezt az irgalmat, amelyet kaptunk, ha mi is felajánljuk másoknak, nagyon sokba kerül nekünk itt a földön. Ez egy olyan költség, amelyet várhatóan mindennapi életünk során fizetünk ki.

Amint láttuk, Jézus megparancsolta nekünk: "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:36). Ahogy Krisztus példája mutatja, olyan irgalmasnak lenni mint az Atya, nagyon sokba kerül. Jézus ennek az irgalomnak az árát a testével fizette ki. Te és én várhatóan ugyanezt az árat fizetjük. Mint Ő, mi is teljes elutasítással nézünk szembe. Az evangélium hírvivőiként szavainkat a világ nem fogja elfogadni. Az az igazság, hogy minél inkább felmagasztaljuk Krisztust az életünkben, annál inkább várhatjuk, hogy Isten irgalmát kigúnyolják és elutasítják.

Az irgalom első ára Jézus számára mennyei helyzete volt. Az irgalom miatt a földre jött, hogy emberi testet öltsön. Végül pedig a világnak felajánlott irgalom az életébe került. Ma Jézus példája az irgalomra minden követője számára modell értékű. Összességében ezt mondja nekünk: "Hadd mutassa meg az életem az irgalom árát, ami nem más, mint a világtól való teljes elutasítottság."

Pál is ugyanazt a magas árat fizette meg, mint Jézus itt a földön, azért mert megélte Isten irgalmát.

Jézus figyelmeztetett bennünket: "Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." (János 15:20) Pál apostol bizonyságot tett erről az igazságról: "és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk; szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig." (1Korinthus 4:12-13).

Mit kezdjünk ezzel az elutasítással? Jézus válasza: "Örüljetek azon a napon és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal." (Lukács 6:23)

Ezt az igazságot nehéz lenyelni. Hogyan örüljünk és legyünk boldogok ilyen kemény üldözésben? Szeretteim, ez mind az irgalom nagy ára. Ahogy Pállal történt, akit söpredéknek néztek, az történik Krisztus testével, a gyülekezettel is. Ki kell fizetnünk az árát annak, ha Jézust és irgalmát hirdetjük.

Ez a magas ár nem csak a hitetlen világtól jövő elutasítás. Nemcsak az ateista liberális média rosszallása és elutasítása vár ránk. Ugyancsak vádlással és lekezelő magatartással kerülünk szembe a megalkuvó vallásos világ részéről is. Jézus figyelmeztette a tanítványait: "Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket mint gonosz nevet, az Emberfiáért." (Lukács 6:22) Mindent, amit Jézus itt leír, megtette vele korának vallásos rendszere.