2017. június 23., péntek

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 29.

A kitartás tökéletességet eredményez

"Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül." Jakab 1:2-4.

Ez azt jelenti, hogy ha a kitartásunk tökéletes, mi is tökéletessé és teljessé válunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. A fenti igevers beszél mindenféle próbáról, kísértésekről, amelyek alatt türelmesnek kell maradnunk.

Ahogy azt Az elme harctere című könyvemben már írtam, „a türelem nem a várakozás képessége; azt jelenti, hogy megfelelő hozzáállást alakítasz ki magadban, míg várakozol”.

A türelem a Szellem gyümölcse, ami nyugodt, pozitív hozzáállásban manifesztálódik. A türelmetlenség negatív tartalmat hordoz, ez a sátán egyik eszköze arra, hogy megakadályozza, hogy elérjük a teljességet.

A Zsidó levél 10:36 szerint azért van szükség a türelemre, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Hányszor tettem fel a kérdést „Mikor, Uram, mikor?” mire rábukkantam a válaszra a 31. Zsoltárban: „Életem ideje kezedben van”. Isten tudja, mikor minek van itt az ideje, és a türelmetlenségükkel nem sürgethetjük Őt.

Várj Isten tökéletes időzítésére

„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
Galata 6:9.

A „maga idejében” Isten idejét jelenti, nem a mi időnket. Mi folyton rohanunk, Isten nem. Isten mindennek megadja a módját – erős alapot készít, mielőtt megpróbálja felépíteni a házat. Mi Isten épülőfélben levő házai vagyunk. Ő az Építőmester, tudja, mit miért csinál. Lehet, hogy mi nem tudjuk, mit csinál, de Ő teszi a dolgát, és amit csinál, biztosan jó lesz. Nem mindig tudjuk, mit tesz, de elégedjünk meg azzal, hogy tudjuk, ki az Egyetlent, aki tudja.

Isten időzítése az Ő titka. A Biblia azt ígéri, Ő sosem késik, de mint azt már többször megtapasztaltam, előbb sem jön. Úgy tűnik, minden pillanatot kihasznál arra, hogy érlelje bennünk a türelem gyümölcsét.

Vine görög szótára így kezdi a türelem szó meghatározását (Jakab 1:3) …A türelem az, ami a próbákban erősödik… A türelem a Szellem gyümölcse, amely a megpróbáltatások során növekszik.

Alaptermészetemnél fogva nagyon türelmetlen ember vagyok. Az elmúlt évek során türelmesebbé váltam, de nagyon nehéz volt ennek az elsajátítása. Mindent azonnal akartam!

Végül rájöttem arra, ha a sziklára zuhanunk (Jézus), összetörünk, de ha a szikla zuhan ránk, összetör bennünket. (Máté 21:44). Ez azt jelenti, hogy ha együttműködünk a Szent Szellemmel és nem akadályozzuk Isten munkáját, ezt a munkát elvégzi bennünk. Ha viszont ellenállunk, Isten a megfelelő időben sokkal keményebben bánik majd velünk, mint tervezte. A dolgok úgyis a javunkat szolgálják majd, de sokkal jobb, ha önként adunk fel valamit, mintha elvennék tőlünk.

Alá kellett rendelnem a saját akaratomat Isten akaratának. Az Ő kezébe kellett tenni magamat, és az Ő időzítésére bízni a dolgaimat. Így kimondva nagyon egyszerűnek tűnik, de a valóságban egyáltalán nem volt az, legalábbis nekem nem.

Hálás vagyok azért, az emberi természet „Szellem által irányított” természetté válhat. A Szellem gyümölcse bennünk van és sok más dologgal együtt fejlődik. Ahogy a lehetőségeink kibontakoznak, úgy fejlődik a személyiségünk is, Krisztushoz hasonló attitűddel együtt. Ezek a dolgok elválaszthatatlanok egymástól. Vannak dolgok, amiknek egyszerre kell a célba érniük, ha meg akarjuk nyerni a versenyt.

Ha nem alakul ki a megfelelő személyiség, a kibontakoztatott lehetőségek nem Isten dicsőségét szolgálják. Ha nagyon sikeresek vagyunk az életben, de durván bánunk az emberekkel – ez nem igazán nyeri el Isten tetszését. Ha egy területen fejlődést érünk el, ezen a területen finoma megállítja a fejlődésünket mindaddig, amíg a többi területen nem érjük el a kívánt szintet.

Amikor a gyülekezetem növekedni kezdett, de szellemi növekedésem kicsit lemaradt, Isten kicsit fékezte a gyülekezet fejlődését. Persze ezt akkor nem értettem, és eléggé elkeserített a dolog. Azzal töltöttem időm nagy részét, hogy démonokat dorgáltam, és valami olyasmit csináltam, amit én szellemi hadviselésnek gondoltam. Azt hittem, a sátán akadályozza a munkámat – de rá kellett jönnöm, hogy Isten volt az. Túlságosan előre szaladtam, és Ő lefékezett, akár tetszett, akár nem.

Az ilyen dolog senkinek sem teszik, de aztán rájövünk, micsoda katasztrófát zúdítottunk volna a nyakunkba, ha a dolgok a mi időszámításunk szerint történtek volna, nem Isten időzítése szerint.

A türelem alapvető fontosságú a kibontakozásunk érdekében. Igazából a lehetőségeink kibontakoztatására csak akkor van lehetőségünk, ha a türelmet már megvalósítottuk. Ez Isten útja – nincs más választás, hát helyezkedj el kényelmesen és élvezd az utazást!

Ha mi nem fejlesztjük ki a lehetőségeinket, senki sem fogja helyettünk megtenni, mert ez rajtunk kívül senkit sem érdekel. Lehet, hogy találkozunk olyan ritka teremtményekkel, akik örömüket lelik abban, hogy mindent megtesznek másokért, amit csak tudnak – de az ilyen ember ritka, mint a fehér holló. A férjem David, ilyen ember, és kimondhatatlanul hálás vagyok neki azért, hogy segített azzá válnom, aki vagyok. Sikerült megtalálnom önmagamat, és ugyanezt kívánom neked is.

Találd meg, mi az, amit csinálni szeretnél, és készítsd fel magad rá. Fáradhatatlanul munkálkodj addig, amíg a lehetőségeidet meg nem valósítottad.

Ha nagyszerű dalokat írsz, fejleszd ezt a benned levő ajándékot – úgy alakítsd az életedet, hogy dalokat tudj írni. Ha tudod, hogy képes vagy a dicséret vezetésére, nosza gyakorolj, tanulj zenét, énekelj, teljes szívedből, lelkedből és teljes hittel. Kezdd el a dicséret vezetését, még akkor is, ha kezdetben nincs ott más rajtad kívül, csak a macskád, vagy a gyerekeid. Ha úgy érzed, van üzleti érzéked, tudsz pénzt csinálni, ne tétovázz, tanulj, imádkozz, járj iskolába, lépj ki bátran

Bármilyen ajándékod vagy elhívásod van, tedd le az Úr kezébe, és kezdd el kimunkálni a lehetőségeidet.

Valamilyen módon minden nap kell munkálkodnunk magunkon. Előre kell mennünk, zárjunk le mindent, ami mögöttünk van, beleértve a múlt hibáit és győzelmeit is. Ha folyton a múltbeli dicsőségeken gondolkodunk, nem tudjuk megvalósítani azt a jövőt, amit Isten nekünk szán.

Hozz ma egy döntést: ne elégedj meg semmivel, ami kevesebb, mint az, ami lehetsz.

Fordította: Berényi Irén