2017. június 19., hétfő

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 3.)

Nagyon örülök ennek az új könyvnek, amelyet Parsley pásztor a keresztről írt! Krisztus követőjeként a kereszt lényeges része a hitemnek és úgy tűnik, hogy könnyen átnézünk rajta vagy elfelejtjük a jelentőségét a Jézussal való kapcsolatunkban. Ebben a könyvben Parsley pásztor megnyitja a szemünket néhány nagyon fontos igazságra, amelyeket valószínűleg elhanyagoltunk, ezek viszont kihívást intéznek felénk, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez a kereszt lábához. Élvezd, állítson kihívás eléd és változtasson meg ez a könyv!
- SARAH HICKEY, A TODAY WITH MARYLIN AND SARAH TÁRS HÁZIGAZDÁJA

Rod Parsley pásztor kreatívan és meggyőzően érvel Krisztus győzelme és a kereszt titka mellett legutóbbi könyvében a Keresztben. Mérvadó nyitott ablakot biztosít az olvasóinak az erőhöz, a dicsőséghez és Krisztus keresztjének nagyszerűségéhez teológiai precizitással, pásztori bölcsességgel és egy pásztor szívéből és tapasztalataiból származó szónoki képességgel.
- MARCUS D. LAMB, DAYSTAR TELEVISION NETWORK ALAPÍTÓJA ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje.” Pál apostolnak e kijelentése csodálatos, megindító képleírásokban jelenik meg, bővül ki és oszlik meg Rod Parsley Kereszt című könyvében. A világ számára a kereszt a szégyen szimbólum viszont a hívők számára a megváltás jelképe. Amit a világ bolondságnak mond, azt mi kegyelemnek hívjuk. Nincs semmi, amely annyira központi helyen lenne a hitünkben, mint a kereszt és sehol sincs annyira világossá téve ez, mint ebben a könyvben. Ajánlom, hogy imádkozz, miközben olvasod és bátorítalak, hogy vedd a szívedre.
- DR. T.L.LOWERY, A DR. T.L.LOWERY, GLOBAL FOUNDATION ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

Rod Parsley pásztor írói hatása vetekszik a televízión látható kommunikátori hatékonyságával. A Kereszt című új könyvében új követelményt állít fel, hogy visszaállítsuk a Krisztus kereszt üzenetének átfogó kezelésének szükségességét a pulpitusainkon, a gyülekezeteinkben, az otthonaikban és a szívünkben.
DR. PAUL F. CROUCH SR., A TBN ELNÖKE

Örülök, hogy ajánlhatom Rod Parsley pásztor legutóbbi könyvét, amely elvezet Jézus keresztjének valódi erejéhez. Kétségkívül ez egy lényeges üzenet, amelyet az egyház- és az egész világ- meg kell, hogy ismerjen. Rod Parsley Isten embere, aki arra hivatott, hogy kereszt hiteles üzenetével, ami Krisztus, akit megfeszítettek és feltámadott illetve Isten természetfeletti erejével és szeretetével gyakoroljon hatást a világra.
- GUILLERMO MALDONADO, A KING JESUS INTERNATIONAL MINISTRY VEZETŐ LELKÉSZE

Az univerzum legerőteljesebb fegyvere Jézus vére és a kereszt üzenete, amely elpusztítja a Sátán legherkulesibb fegyverét- a halált. A Sátán tudja, ha ki tudja iktatni a keresztet, akkor az Isten megváltási tervének elpusztítására vonatkozó tervét tudja folytatni. Rod Parsley pásztor időszerű kijelentése napvilágra hozza a kereszt jelentőségét és azt, hogy a Sátán legyengíti és eltorzítja az evangélium jelentőségét az evangélium üzenetének hátráltatásával. A korok harcában Rod Parsley kötete világosságra hozza a kereszt erejét, amelyet minden hívőnek meg kell értenie és hasznosítani az ellenség napi kihívásainak legyőzősében a keresztény életben.
- DR. DENNIS LINDSAY, CHIRST FOR THE NATIONS ELNÖKE ÉS VEZÉRIGAZGATÓJA

Rod Parsley könyve a keresztről egy huszonegyedik századi klasszikus mű. A mostani vértelen, erőtlen kereszténység napjaiban ez a könyv gonoszt legyőző erővel lép színre. A könyvnek a teológiailag megalapozott és szenvedéllyel megírt üzenete megítél, inspirál és felszólít mindenkit a Krisztus keresztjéhez való friss elköteleződésre. Rod Parsley a legjobbat adja nekünk, a múlt bibliai óriásainak kincseit és azoknak a keresztről való kijelentéseit osztja meg velünk. Tetszett, a könyv olvasása alatt végig sírtam és kiáltottam, egyszerűen nem tudtam lerakni. Minden kereszténynek el kell olvasnia ezt a könyvet. A prédikátorok is gazdag forrásanyagot találnak benne a tanításhoz. Köszönöm pásztor, hogy a kereszthez szólítottál bennünket… teljes szívünkkel húzódjunk közelebb.
- DR. RON PHILLIPS, AZ ABBA HOUSE VEZETŐ PÁSZTORA

Ahogy végigolvasod ezt a könyvet, nem tudod megállni, hogy ne nézz a keresztre és ne légy újra szerelmes Jézusba!
- DR. MEDINA PULLINGS, A UNITED NATIONS CHURCH INTERNATIONAL LELKÉSZE

Már évek óta mondom, hogy Rod Parsley Isten egyik legnagyobb szónoka, akit bátran és mégis friss módon használ Amerika és a világ megszólítására, hogy térjenek vissza a kereszthez. Még egyszer mondom nincs semmi meglepő abban, hogy újraéleszti a szeretetünket, a szenvedélyünket és az elkötelezettségünket Jézus Krisztus iránt Isten szeretetének leghihetetlenebb megnyilvánulásának leírásával – elküldve egyszülött Fiát, hogy Ő legyen a végleges áldozat a bűneinkre. Ahogy olvasod ezt a könyvet, engedd, hogy Isten visszavezessen az első szeretethez.
- RON CARPENTER, A REDEMPTION WORLD OUTREACH CENTER VEZETŐ LELKÉSZE

Fordította: Nagy Andrea