2017. június 8., csütörtök

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 2.

Az ördög

Szoros a kapcsolat a bűn és az ördög között. Ahol ott az ördög, ott mindig bűn is van és ahol ott a bűn, ott van az ördög is. Az ördög bűnre csábítja az embert, hogy fellázítsa az embert. A bűnhöz pedig odatársul a betegség, amely szünet nélkül rongálja és pusztítja az emberi testet.
"Mert a bűn zsoldja halál;..." (Róma 6,23 ) Az ördögnek hatalma van a halálon (Zsidók 2,14). És szüntelenül táplálja a betegséget energiájával, mivel ő azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson (János 10,10).

Tehát a betegség kezelése csak akkor lehetséges, ha szellemi kezelést alkalmazunk a fizikai kezelés előtt. A bennünk lakozó emberi szellem ad életet és energiát az emberi testnek arra, hogy jól működjön. Ha a szellem elhagyja a testet, még a legerősebb test is azonnal megszűnik élni és elkezdődik pusztulása. Lukács 8-ban olvasunk arról, hogy amikor a zsinagóga vezetőjének, Jairusnak a lánya meghalt, ő azt akarta, hogy Jézus imádkozzon lányáért. Jézus megérkezett otthonába megfogta a halott gyermek kezét és azt mondta: "Leányka: kelj fel!" A gyermek szelleme azonnal visszatért, és a leány megelevenedett.

Ez egy jó példa arra, hogy az élet akkor újult meg, amikor a szellem visszalépett a testbe. A biblia számos helyen utal arra, hogy a szellem tartja életben a testet.

"A férfiú lelke, (szelleme) eiviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket (szellemet) ki viseli el?" (Péld 18,14) 
"A vidám elme (szív) jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek (szellem) pedig megszáraztja a csontokat." (Péld 17,22)

Amikor az ember a halál erejének fogságába került a bűne miatt, az ördög elkezdte megtámadni testét, hogy azt megölje. Igazi fizikai egészséget csak akkor kaphatunk. amikor az ember szelleme megszabadul a halál erejétől, és betöltekezik Isten életével.

A betegség olyan, mint egy élőlény. Él, mozog, a fizikai élet pusztítása a szándéka. Az ördög ott áll a betegség hátterében, a betegség is tőle nyeri pusztító erejét. Ha tehát az ördög eltávozik a betegségből, akkor a betegség csirái megerőtlenednek és eltűnnek. Nem lesz senki, aki táplálja a betegséget, és elősegítse terjedését.

"A názáreti Jézust, mint kéné fel őt az Isten Szent Lé­lekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyó­gyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele." (ApCsel 10,38)

Minden Jézus által meggyógyított betegség mögött ott állt az ördög és erőt adott a bajnak. Amikor Jézus kiűzte a gonosz szellemet, a betegség ereje megtört, a meggyötört test helyreállt és tökéletes egészséget kapott. A biblia számos helyen tudósít arról, hogy gonosz szellemek okozták az emberek betegségét. "Az est beálltával pedig vivének hozzá sok démonizáltat, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget." (Máté 8,16) "Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan szellemet, mondván néki: Te néma és siket szellem, én parancsolom néked, menj ki belõle, és többé belé ne menj!" (Márk 9,25) "És hozzá vivék azt; és mihelyt õ meglátta azt, a szellem azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala." (Márk 9,20)

Az ördög és démonok sokasága hozzák a különböző ba­jokat és betegséget. Az emberek megkérdezhetik: "Hát nem a vírus a betegség oka?" Újra állítom, hogy az ördög lát el minden elemet, beleértve a vírusokat is pusztító energiával. Ha valaki teljesen meg akar gyógyulni először meg kell vallania bűneit, és hinnie kell Jézusban, akinek egyedül van ereje arra, hogy elpusztítsa a bűnt és a halált. A betegség és a gyengeség az ördög fegyverei. A hívőnek szüksége van arra, hogy a Szent Szellem életadó ereje munkálkodjon a lelkében. A Szent Szellem élete elsöpri az ördög munkáit amelynek bűn és halál a vége. Amikor az ördög eltávozik, nemcsak az egészségünk áll helyre, hanem az egyes ember egészségesebbé válik, mim előtte bármikor.