2017. június 2., péntek

Jób könyve 15.

1. Felelt a Témánbeli Elífáz s mondta: 2. Vajjon bölcs felel-e szeles tudással s megtölti-e keleti széllel belsejét — 3. bizonyítgatva mitsem érő beszéddel és szavakkal, melyekkel nem használ. 4. Te az Isten félelmét is megbontod, csökkented az imaszót Isten előtt. 5. Mert bűnöd tanítja szájadat s a ravaszok nyelvét választod. 6. Szájad ítél el téged s nem én, s ajkaid vallanak ellened. 7. Elsőnek születtél-e az emberek közt a a halmoknál előbb létesültél? 8.Isten tanácsában hallottál-e valamit és csentél magadnak bölcsességet? 9. Mit tudsz te, mit mi nem tudunk, mit értesz, a mi nem volna mi nálunk? 10. Vén is, aggastyán is van közöttünk, napokra apádnál korosabb. 11. Kevés-e neked Isten vigasztalása s az ige, mely csínján bánt veled? 12. Mit ragad el téged szíved, és mit integetnek szemeid, 13. hogy Isten ellen fordítod indulatodat és szájadból kibocsátasz szavakat? 14. Mi a halandó, hogy tiszta legyen, s hogy igaz legyen asszony szülöttje? 15. Lám, szentjeiben nem hisz, az egek sem tiszták szemeiben; 16. hát még az utálatos és megromlott, az ember, ki mint vizet issza a jogtalanságot. 17. Hadd oktatlak, hallgass reám, s a mit láttam, hadd beszélem el; 18. a mit hirdetnek bölcsek, és nem titkolták el őseik részéről – 19. nekik egyedül adatott az ország, s idegen nem járt közöttük: 20. A gonosznak minden napjaiban kínlódik ő, s az évek száma alatt, melyek fentartvák az erőszakosnak. 21. Rettegések hangja a fülében: békében jön reá pusztító. 22. Nem hiszi, hogy visszatér a sötétségből, ki van szemelve a kard számára. 23. Bolyong ő kenyér után, hol van; tudja, hogy készen áll oldalán a sötétség napja. 24. Ijesztik őt szükség és szorongás, megragadja őt mint csatára kész király. 25. Mert Isten ellen nyújtotta ki kezét a Mindenható ellen hősködik; 26. nyakkal szalad ellene, pajzsainak vastag dudoraival. 27. Mert arczát befödte zsírjával s hájat szerzett ágyékára. 28. Letelepült megsemmisített városokban, házakban, melyeket nem laknak, melyek rendelve vannak kőhalmoknak. 29. Nem gazdagszik meg, nem áll fönn a vagyona, nem hajlik a földre szerzeménye; 30. nem térhet ki a sötétség elől, csemetéjét láng szárítja el s eltűnik — az ő szája leheletétől. 31. Ne higyjen a semmiségben, a ki megtévedett, mert semmiség lesz, a mit cserébe kap. 32. Mielőtt itt volna a napja, beteljesedik, s pálmaága nem zöldellő. 33. Mint szőlőtő elvetéli egresét, s mint olajfa hullatja el virágát. 34. Mert az istentelennek községe meddő, és tűz emészti a megvesztegetés sátrait:35. bajt fogannak és jogtalanságot szülnek, és belsejük csalárdságot készít.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)