2017. június 21., szerda

Jób könyve 28.

1. Mert van az ezüstnek eredete és helye az aranynak, ahol olvasztják; 2. a vasat a porból veszik és rézzé öntik meg a követ. 3. Véget vetett a sötétségnek és végesvégig kutatja át a homálynak és vakhomálynak kövét. 4. Aknát tört távol a lakóktól; a kik elfelejtvék a lábtól, lebegtek, bolyongtak, távol a halandóktól. 5. A föld – belőle ered a kenyér, s alatta fel van dúlva, mint tűzzel. 6. Zafírnak helye az ő kövei, s aranyporai vannak. 7. Ösvény az, melyet nem ismer ragadozó madár s nem villant rá a sólyom szeme; 8. nem tiporták meg a büszke vadak, nem vonult el rajta oroszlán. 9. A kovára nyújtotta ki kezét, feldúlta tövükből a hegyeket. 10. A sziklákban csatornákat hasított s minden drágaságot meglátott a szeme. 11. Hogy ne könnyezzenek, elkötötte a vízereket s a rejtelmet napvilágra hozza. 12. De a bölcsesség honnan található és merre van az értelem helye? 13. Halandó nem ismeri a becsét a nem található az élők országában. 14. A mélység mondta: nincs bennem, s a tenger mondta: nincsen nálam. 15. Finom arany nem adható helyébe s árául nem mérhető le ezüst; 16. nem mérhető föl Ófir színaranyával, drága sóhammal és zafírral; 17. nem ér fel vele arany és üveg, se nem cserében érte aranyedény; 18. a korál és kristály nem is említhető, s a bölcsesség birtoka gyöngyöknél külömb; 19. nem ér fel vele Kús topáza, tiszta színarannyal nem mérhető fel. 20. A bölcsesség tehát honnan jön, s merre van az értelem helye? 21. El van az rejtve minden élőnek szeme elől, s az ég madarai elől eltakarva. 22. Enyészet és halál mondták: füleinkkel hallottuk hírét. 23. Isten érti az útját és ő tudja helyét. 24. Mert ő a föld széléig tekint, a mi az egész ég alatt van, látja, 25. hogy a szélnek súlyát szabja, s a vizet mérték szerint határozza meg. 26. Midőn az esőnek törvényt szabott és tat a mennydörgő villámnak: 27. akkor látta őt, számba foglalta, megállapította, át is kutatta; 28. és mondta az embernek: lám, az Istenfélelem – az bölcsesség, s a rossztól távozni – értelem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)