2017. június 15., csütörtök

Jób könyve 23.

1. S felelt Jób és mondta: 2. Ma is ellenszegülő a panaszom: csapásom ránehezedik nyögésemre. 3. Vajha tudnám, hogy találhatom, hogy eljutok székhelyéig: 4. eléje terjeszteném az ügyet és szájamat megtölteném bizonyításokkal; 5. tudnám mely szavakkal felel nekem, s megérteném, mit mond nekem. 6. Vajjon erőnek teljével pörölne-e velem? Nem! Csakhogy ügyelne ő rám! 7. Akkor az egyenes szállt vele vitára, s örökre megmenekülnék bírámtól. 8. Lám, keletre megyek – s ő nincs ott, nyugatra: s nem veszem észre; 9. balról midőn működik, nem nézhetem meg, jobbra fordul és nem látom. 10. Mert ismeri az utat, melyet követek; megvizsgálna: mint az arany kerülnék ki. 11. Ösvényéhez ragaszkodott lábam, útját őriztem meg és nem hajlok el. 12. Ajkai parancsától nem mozdulok el, törvényemnél fogva megóvtam szája szavait. 13. De ő az egy, ki térítheti el? S a mit lelke megkívánt, azt megcselekszi. 14. Bizony befejezi azt, mi kiszabva van nekem s efféle sok van nála. 15. Azért rémülök meg miatta, elgondolkozom és rettegek tőle. 16. Hisz Isten csüggesztette el szívemet s a Mindenható rémített meg engem; 17. mert nem a sötétség miatt semmisültem meg, sem mivel arczomat a homály borította.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)