2017. június 14., szerda

Jób könyve 22.

1. Felelt a Témánbeli Elifáz és mondta: 2. Istennek tesz-e hasznot az ember? Bizony önmagának tesz hasznot az eszes! 3. Érdeke van-e a Mindenhatónak abban, hogy igaz vagy, avagy nyeresége, hogy gáncstalanná teszed útaidat? 4. Vajjon istenfélelmed miatt fenyít-e meg téged, száll veled ítéletedre? 5. Nemde nagy a te rosszaságod, s nincs vége bűneidnek! 6. Mert megzálogoltad testvéreidet ok nélkül, s a meztelenek ruháit lehúzod; 7. nem adtál vizet inni az elbágyadtnak s az éhezőtől megvontad a kenyeret. 8. S az erős kar emberéé az ország s a nagytekintetű marad benne lakónak. 9. Özvegyeket üresen bocsátottál el s az árvák karjai összezúzattak. 10. Azért vannak körülötted tőrök, s rettegés rémít meg téged hirtelen. 11. Vagy nem látod-e a sötétséget, a vízáradatot, mely téged elborít? 12. Nemde Isten az ég magasságában van, s nézd a csillagok tetejét, mily magasak! 13. S te azt mondod: Mit tudhat Isten, vajjon sűrű ködön keresztül ítélhet-e? 14. Felhő az ő rejteke s nem lát s az egek körén járkál. 15. Vajjon az őskor ösvényét követed-e, melyet tapostak a jogtalanság emberei? 16. Kik megragadtattak idő előtt, folyammá omlott szét alapjuk; 17. kik azt mondták Istennek: távozz tőlünk, s hogy mit tehet nekik a Mindenható 18. holott ő megtöltötte házaikat jóval: de távol legyen tőlem a gonoszok tanácsa! 19. Látják az igazak s örülnek s az ártatlan gúnyolódik rajtuk: 20. bizony megsemmisült a mi támadónk, s a mi maradt tőlük, tűz emésztette meg! 21. Szegődjél csak hozzá s békéd lesz, az által jön reád a jó; 22. fogadj csak el szájából tant és vedd mondásait szívedbe. 23. Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, fölépülsz, ha eltávolítsz jogtalanságot sátradból; 24. s porba helyezd az érczet s patakok kavicsába az Ófir-aranyat, 25. s legyen a Mindenható a te érczed s ragyogó ezüstöd neked: 26. akkor bizony a Mindenhatóban fogsz gyönyörködni s felemelheted Istenhez arczodat. 27. Fohászkodol hozzá s ő hallgat rád a fogadalmaidat megfizetheted. 28. A mely szóval határozol, az beteljesül neked, és útaid fölött világosság derült föl. 29. Ha kit megaláztak s azt mondod: emelkedés! a lecsüggedt szeműt megsegíti ő; 30. megmenti a nem ártatlant s megmenekül kezeid tisztasága által.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)