2017. június 30., péntek

David Wilkerson - Irgalmas Isten az Úr 3.

Továbbá óvakodnunk kell azoktól a világi erőktől, amelyek hozzánk jönnek suttogva: "Hadd segítsünk." Sok esetben a világi felajánlások a szolgálatok segítésére sátáni eredetűek. A segítő ajánlat jöhet kormányzati alapoktól vagy programoktól. Veszélyes, ha bármely Krisztus-központú szervezet kormányzati támogatásoktól válik függővé.

Legvégül, ha egy szolgálat a világi erőforrásokra támaszkodik, jótékonysági szervezetként végzi Krisztus valódi szabadító ereje nélkül. A kormányzati pénzek általában elfogynak, véget vetve egy olyan munkának, ami Istentől kezdődött, de működése a világtól vált függővé.

Azt a figyelmeztetést adom minden Krisztus vezette szolgálatnak, hogy legyen felkészült, mert a rájuk nehezedő nyomás egyre keményebb lesz. Minden lélekmentő program és tanítvány-képző gyülekezet hamarosan üldözés és rágalmazás alá kerül. A világ szélhámosságnak fogja minősíteni ezek munkáját.

Emlékezzetek mit mondott Jézus nekünk: "Amikor gyaláznak benneteket, örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a jutalmatok a mennyben." (lásd Lukács 6:23)

Isten irgalmát megélni életet megváltoztató szembesülés Krisztus testével.

Isten az Ő szellemi testével kapcsolatosan tanított engem. Ezt mutatta nekem: az a mód, ahogyan a keresztények élnek és szolgálnak ma, azt bizonyítja, hogy nem értik teljesen Jézus kapcsolatát az Ő testével.

Képzeld el Saul kínját, amikor Krisztus Damaszkuszban szembesítette az Ő testének valóságával. Az Úr azt mondta Saulnak: "Én vagyok Jézus. Te engem üldözöl." Saul azt gondolta, hogy ő egyszerűen csak személyekkel foglalkozik, végzi Isten munkáját, hogy kiirtsa a zsidó eretnekeket. Nem tudta, hogy az Úr saját testét támadta meg, amikor üldözte a gyülekezetet.

Sault ekkor megrázta az igazság: "Jézusnak szellemi teste van. Ő a fej, a mennyben. Az Ő teste - a gyermekei itt a földön - kapcsolatban állnak a fejjel. Egy test, olyan hívőkből, akik húsok a húsából. Bárki, aki akárcsak egy ellen is támad, valójában Őellene támad." Minden "Jézusos személy" akit Pál üldözött és bebörtönzött - bármit, amit mondott vagy tett ellenük - Krisztus személyesen megérezte. Saul szembesülése ezzel az igazsággal megváltoztatta az életét.

Pál apostolként felnövekedett, hogy megértse milyen mélyen szereti Isten a gyülekezetét. Felismerte, hogy Isten szemében a gyülekezet egy értékes gyöngyszem. Folt nélküli menyasszony a Fia számára - egy közösségi, láthatatlan test, amelyeket véren megváltott gyermekek alkotnak minden törzsből és nemzetből a földön.

Meg vagyok győződve róla, hogy nem vesszük olyan komolyan ezt az igazságot, mint amennyire kellene.

Ha teljesen megértenénk ezt az igazságot Krisztus testéről, az a gyülekezeten belüli irigység végét jelentené... minden keserűség végét... minden előítélet, testi versengés, büszkeség pletyka és széthúzás végét.

Most a világnak élő példára van szüksége Krisztus drága irgalmáról. A feszültség soha nem volt nagyobb. Az afrikai nemzetek között évtizedekig törzs törzs ellen háborúzott. Ezek a törzsi háborúk hozták el a szegénységet, betegséget, csonka családokat, és növekvő gyűlöletet szítottak az új nemzedékekben. Eközben Európában és az Egyesül Államokban a faji feszültség söpört végig a társadalmon, beszivárogva még a gyülekezetekbe is.

Ne áltasd magad azzal, hogy egy elnök meg tudja oldani ezeket a problémákat. A drága irgalom, ami a világ számára szükséges, csak azoktól jöhet, akik maguk is megízlelték és megkapták ezt az irgalmat. Ez a költséges elhívása Jézus Krisztus egyházának. Az a feladata, hogy felajánlja azt az irgalmat, amely feláldozza önmagát a testvéreiért - és ahogy Jézus bemutatta, még az ellenségeiért is.

Azt ajánlom áll meg most itt és szembesülj ezzel az igazsággal.

Ne tervezd tovább az életedet vagy a szolgálatodat - hagyd abba a tervezést és a jó-cselekedeteket - addig amíg nem szembesülsz annak alkalmazásával, hogy Krisztus testének tagja vagy. Isten kijelenti gyülekezetéről: "Ez az én drága gyöngyszemem, a Fiam menyasszonya." Gondold át, hogy milyen csoda egy ilyen test részének lenni. Gondolj bele ennek a testnek a hatalmas elhívásába, hogy irgalmat mutasson egy irgalmatlan világnak.

Amikor Pál nagyszerű dolgokat írt a Korinthusiaknak, az a gyülekezet éppen ellene fordult. Mivel Pál Krisztus testeként gondolt erre a gyülekezetre, ezt írta: "Nagyon kedvesek vagytok számomra. Mindannyiótokat szeretlek és tisztellek."

Egyszerűen szólva, az irgalom a hibákon és tévedéseken, az önigazultságon túl néz. Ha valóban elhinnénk, hogy személyesen Krisztust sebezzük meg, amikor megbántunk egy testvért - mert bármit mondunk vagy teszünk testének egyetlen tagjával, azt ahogy Jézus mondta "vele tesszük" - éjjel és nappal azon dolgoznánk, hogy mindent jóvátegyünk. És abba se hagynánk, amíg teljesen jól nem csinálnánk..

Az igazság az, hogy bánhatunk rosszul másokkal. Elkülönülhetünk testvéreinktől. Megbánthatunk és megsebezhetünk valakit. Mondhatunk és gondolhatunk fajgyűlölő szavakat és gondolatokat. Könnyen félreérthetünk másokat. Aztán azt gondoljuk, hogy ez "csak Istenre és rám tartozik". Így megvalljuk Istennek és megtérünk, majd megyünk tovább azt gondolva, hogy minden rendben van. Még eszünkbe sem jut, hogy mennyire megbántottuk Jézust - vagy a testvérünket - ebben a folyamatban. Nem csak egy testvért sebeztünk meg, hanem magát Istent. Valójában mindezt a teljes testtel tettük, mert ha egynek fáj, mindnek fáj.

Íme, itt a kinyilatkoztatás, amit kaptunk: "Krisztus testéhez tartozom! És ide tartozik a testvérem is. Mind egyek vagyunk. Ez véget vet a pletykálkodásnak, minden feszültségnek, minden irigységnek mert a fejhez vagyunk kapcsolódva."

Azzal az üzenettel bocsátalak el benneteket, amelyet Pál vitt munkatársainak.

"Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2:3-4)
“Intem ... hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban." (Filippi 4:2)
“Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent." (Kolossé 3:12–14).

Pál így foglalja össze mindezeket. A megélt irgalom így teljesedik ki: "Mert annyira megszerettünk titeket" (1Thesszalonika 2:8) A kérdésem az hozzátok: Krisztusban minden testvéretek kedves nektek? Ahogy az élet a fejből rajtunk keresztül áramlik, a test tagjain keresztül, elkezdjük nem csak egymást hanem még az ellenségeinket is szeretni.

Uram, hadd legyünk irgalmasak, amint Te is irgalmas vagy hozzánk!