2017. június 9., péntek

Derek Prince - Próbaálló jellem 1.

Mostani levelemben egyetlen szóra szeretnék fókuszálni, ez: a kitartás. Nem valami népszerű kifejezés, és nem is könnyen érthető. Ennek ellenére, úgy gondolom, olyan időkben élünk, amikor egyre fontosabb, hogy megértsük, mit is jelent kitartani.

A Biblia angol nyelvű fordítása, a King James Version jó háromszáz évvel ezelőtt készült, és azóta néhány angol szó jelentése megváltozott. A King James Version a ’tűrés’ kifejezést alkalmazza ott, ahol ma a ’kitartás’ szót használjuk, és ahol ma a ’tűrésről’ beszélnénk, ott a King James Version a ’hosszútűrés’ kifejezést alkalmazza. A türelem (vagy hosszútűrés) képessé tesz a bosszantó emberek, helyzetek és körülmények elviselésére anélkül, hogy kihoznának a sodrodból, hogy továbbra is higgadt maradj, és dühbe ne gurulj. Ez nagyon értékes keresztény tulajdonság! Ahogy magamat ismerem, jól jönne ebből több is! Ahol a King James fordítás a ’tűrés’ szót használja, annak a modern megfelelője a ’kitartás’ vagy ’állhatatosság’. Ezeket a szavakat alkalmazza a legtöbb modern bibliafordítás. A King James által használt kifejezés cselekvő formája a ’kitart’ ige.

Témám bevezetéseként meg fogunk nézni néhány verset a Máté 24-ből és a Márk 13-ból. Ezekben az Olajfák hegyén elhangzott beszédekben prófétikus betekintést ad Jézus abba helyzetbe, ami a világot jellemzi majd közvetlenül a visszatérése előtti korban. Sok dolog, amiről ezekben a részekben beszélt, nagyon határozottan megnyilvánul napjainkban. Levelemnek nem az a célja, hogy a prófétai kijelentéseket vizsgálja, hanem hogy arra az egyetlen jellemvonásra koncentráljon, amiről Jézus azt mondta, szükségünk lesz rá az olyan időkben, mint a mostani.

„És mivelhogy a gonoszság (a görögben: törvénytelenség) megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad [kitart – KJV], az üdvözül.” (Mt 24:12-13)

Figyeljük meg, hogy van egy közvetlen kapcsolat a törvénytelenség és a szeretet kihűlése között. Amikor valaki törvénytelen lesz, egyben szeretete is kihűl. Gyakran úgy gondolunk a szeretetre, mint valami szabad és spontán dologra, amihez nincs szükség törvényre vagy szabályra. Ez nem így van! A szeretet és a szabály kéz a kézben járnak. Amikor a szabályt és a törvényt lebontják, a szeretet kihűl. A 12. versben szereplő szeretet szó görögül agapé, ami lényegében a keresztények tulajdonsága. Jézus nem arról beszél, hogy a világ szeretete fog kihűlni, hanem arról, hogy a keresztények szeretete hűl ki. Ebben a borzasztóan sivár légkörben élőknek, amit a törvénytelenség és a szeretet kihűlése jellemez, Jézus azt mondja: „De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” A légvégéig ki kell tartani! Az eredeti görög szöveg azt mondja: „Aki mindvégig kibírja, az megmenekül!”

Márk evangéliuma 13. fejezetében szintén megtaláljuk a figyelmeztetést.

„Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad [kitart – KJV], az megtartatik. (Mk 13:12-13)

Nagyon komor képet fest az árulás és a hűtlenség mértékéről, ami a családi kapcsolatokban is uralkodóvá válik, és a keresztények felé is kifejezésre jut minden ember részéről. Ekkor ugyanaz a figyelmeztetés: ki kell tartani! Ki kell bírnunk! Néha az egyetlen dolog, amit Isten kér, az, hogy tartsunk ki – és ez teljes idejű szolgálat!

Egyszer találkoztam egy évekig Franciaországban dolgozó svéd misszionáriussal, aki elmondta nekem, hogy meglátogatott egy Marseille melletti, dél-franciaországi börtönt, ahol annak idején a francia hugenották (koruk protestánsai) voltak bezárva hitük miatt. Sokan közülük sosem jöttek ki élve abból tömlöcből. A misszionárius mesélt egy fogvatartottról, aki a börtön kőfalába egyetlen szót vésett: résister – ami franciául van, és azt jelenti: kitartani. Üzenet azoknak a hívőknek, akiket utána zártak oda. Kitartani. Nem hátrálni. Állni a sarat. Kibírni. Úgy hiszem, most Isten mondja ezeket nekünk. Azért imádkozom, hogy Isten az Igéjén keresztül adjon nektek acél szilárdságú lelket és szellemi gerincet – ha még nem rendelkeztek ilyennel.

Fordította: Marton Katalin