2014. október 1., szerda

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 2.

Az ökumenizmus új szele söpör keresztül a keresztény világon. Érdemes elgondolkodni a Kereszténység ma című lap egyik szerkesztői cikkének a következő részletén:

"Ahogy [katolikusok és teljes evangéliumi keresztények] együtt megvitattuk az evangélium üzenetét, és azt, hogy mit is jelent számunkra Krisztus, nyilvánvalóvá vált, hogy hitünk közös... A hagyományos római katolikusok kizárólag a kegyelemről szóló doktrínát fogadják el...; [katolikusok és teljes evangéliumi keresztények] mindannyian részesülnek az Atya ígéretéből, vagyis hogy Ő elfogadja őket, ugyanannak az Atyának a gyermekei, tehát jól teszik, ha egymást is elfogadják."

Ennél az állításnál semmi sem áll távolabb az igazságtól. A kegyelemről, hitről, üdvösségről kialakított katolikus nézet egyáltalán nem az, amit a Biblia tanít. A katolicizmussal kapcsolatos téves információk azonban rendületlenül tartják magukat. Például Tom Houston, aki akkoriban a Világ Evangélizáció Lausanne-i Bizottságának nemzetközi igazgatója volt, 1989-ben egy plenáris ülésen a következőket mondta:

"Jézus Krisztusban Istennek hat üdvözítő cselekedete lett nyilvánvaló... A megtestesülés..., a kereszt és a vezeklés..., a feltámadás..., a mennybemenetel, Pünkösd... és Krisztus második eljövetele. Ezek az egyházak (anglikán, római katolikus, lutheránus, evangélikus, ortodox, pünkösdi) pedig mind hisznek ebben a hat üdvözítő cselekedetben. Ezért legyünk megingathatatlanok a magunk elé kitűzött célt illetően: maradjunk mindig egységben..., ahogy ezt a Lausanne-i Szövetség is megfogalmazza."

Végül azt is megtudtuk az előző igazgatótól, hogy a Lausanne-i Szövetség szándéka kezdettől fogva az volt, hogy befogadja a katolikusokat és az ortodoxokat is! Ez a kijelentés nagy megdöbbenést váltott ki azokból a résztvevőkből, akik jói ismerték Róma eretnek tanításait, amit persze Houston beszéde tagadott. A Latin-Amerikából érkezett küldöttek, akik túlságosan is jól ismerték a katolicizmust, erősen ellenezték, hogy a katolikusokat keresztényeknek kellene elfogadni. Egy ideig tiszteletben is tartották tiltakozásukat, mégis a katolikusokkal való összefogás eszméje ma már visszafordíthatatlannak tűnik.