2014. október 28., kedd

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 2.

Isten figyelmeztetései

A familiáris szellemekkel való szórakozás súlyosságát világosan tárja elénk Isten Igéje.Az Ószövetségi törvény a familiáris szellemekkel való együttműködést halállal büntette.

"És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok." (3.Mózes 20:27)

A familiáris szellemek meghamisítják a Szent Szellem munkáját. A familiáris szellemekkel való közreműködés tisztátalanná teszi az embert, csakúgy, mint minden ami okkult.

"Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (3.Mózes 19:31)

Akik Istennel vannak szövetségben és akiket a Szent Szellem vezet, nincs szükségük familiáris szellemekre, mivel Isten mindent megad nekik amire szükségük van. A házasságtörés bűnét akkor követi el valaki, ha a férj vagy a feleség házasságon kívüli kapcsolatot hoz létre a szexuális vágyainak kielégítésére. Ugyanígy, ha Isten gyermeke a vele való kapcsolaton kívül keresi a természetfeletti tudást, képességet,bölcsességet, irányítást vagy hatalmat, szellemi bűnt követ el.

Saul király felkereste azt az asszonyt akiben familiáris szellemek voltak és mivel Saul az endori halottidéző asszonytól várta a segítséget, Isten ítélete jött rá.

"Meghala azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze; És nem az Urat kérdé. Ezért elveszté őt, és adá az ő országát Dávidnak, az Isai fiának." (1 Krónika 10:13-14)

Isten a kánaánita népeket is megítélte az okkult praktikáik miatt és földjeiket az izraelitáknak adta, majd figyelmeztette az izraelitákat, ha valaha is az okkultizmushoz fordulnak, kiűzi őket a földről.

"Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled." (5.Mózes 18:9,11-12)

A megtévesztés

A megtévesztés mindig kapcsolatban áll a familiáris szellemekkel. Általában akikben familiáris szellemek vannak úgy gondolják, hogy az ő szellemi kapcsolataik nemhogy ördögiek, hanem sokkal inkább jók, és hogy az effajta kapcsolataikkal hasznos célokat tudnak szolgálni. Tévesen azt hiszik, hogy a szellem valódi jótevő aki hasznos információkkal fog számára gondoskodni. Még az is meglehet, hogy azt illető azt hiszi, hogy a familiáris szellem a Szent Szellem. Éppen ezért vonakodva mond le olyan dolgokról amikről hiszi, hogy hasznosak, vagy amiről azt gondolja,hogy Istentől van. Ez a familiáris szellemmel rendelkező személy még nem ismerte fel, hogy akivel ő kapcsolatban áll egy szellemi valóság. Lehet, hogy azt gondolja, hogy az élményei csak a saját képzeletében és fantáziájában léteznek. Vagy azt hiszi, hogy Isten szellemi királyságával került kapcsolatba a gondolatain keresztül, semmint a szellemmén keresztül. Lehet, hogy belekeveredett valamibe, de nem azért mert ördögi dolgok után kutakodott, hanem mert jó dolgokat keresett, rossz helyen.

A familiáris szellemek működésének egyik oldala a szellemidézés, azaz a feltételezett halottakkal való kommunikáció. A szellemidézés teljes egészében egy csalás.Ahelyett ugyanis, hogy az adott személlyel kerülne kapcsolatba, a médium egy olyan szellemmel kerül kapcsolatba, aki a halott személyt ismeri. Ez a szellem képes arra, hogy információkat adjon vagy megnyilvánulásokat hozzon létre és ez ahhoz a feltételezéshez vezeti a szellemidézőt, hogy elhunyt személy szellemével vette fel a kapcsolatot.