2014. október 6., hétfő

Dave Hunt - Aposztázia és ökumenizmus 3.

Egyirányú utca

Azok a teljes evangéliumi keresztények, akik azt hiszik, hogy egyenrangú partneri viszonyban állnak Rómával, úgy tűnik, hogy nem látják azt, ami nyilvánvaló. A „kiszakadt testvérek” terminus, amit a II. vatikáni zsinat dokumentumában használtak először, majd később a katolikus ökumenikus iratokban, világosan rámutat arra, hogy az „egység” csak azáltal érhető el, ha a nem-katolikusok csatlakoznak a katolikus egyházhoz. Ezt már számos pápai nyilatkozatban is bejelentették a hűséges katolikus híveknek, már a II. vatikáni zsinat előtt is. Nagyon jellegzetes a következő, XII. Piusz pápától való idézet:

"Nem szabad csendben átsiklani vagy kétértelmű terminusokkal elkendőzni a katolikus tanítások igazságát...; azt, hogy az egyedüli igaz egység csak azáltal valósulhat meg, ha az elszakadt keresztények mind visszatérnek Krisztus egyetlen igaz egyházához.
Azok számára, akik nem tartoznak az egyháznak ehhez a látható testéhez..., semmi biztosíték nem lehet arra, hogy üdvözülnek, ugyanis... még mindig nem élvezhetik azt a segítséget és mennyei áldást, amit egyedül csak a katolikus egyház tud biztosítani számukra."

Újra láthatjuk, hogy Róma azt tanítja, hogy senki sem jöhet egyszerűen Krisztushoz, és nem igazulhat meg Jézus Krisztusnak a bűnökért való tökéletes áldozata által. Létezik ezen kívül más „segítség és mennyei áldás” is, amelyek szükségesek az üdvösséghez, és ezek kizárólag a katolikus egyházban találhatók. Szerencsére elmúlt már az az idő, amikor halálbüntetés járt azért, ha valaki nem fogadta el ezeket a dogmákát. De ez a nap újra el fog jönni, és talán előbb, mint gondolnánk.

Az ökumenizmus nem egyenjogú partneri kapcsolatot jelent, hanem egy Rómába vezető egyirányú utcát. Katolikus hitvédők nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy rávilágítsanak a teljes evangéliumi kereszténység tévedéseire és következetlenségeire. Thomas Howard könyvének, melyben beszámol Rómába tett utazásáról, azt a címet adta, hogy Az nem elég, ha valaki teljes evangéliumi keresztény." Ehhez hasonló témájú kazettákat és könyveket ingyen osztogatnak, és minden ellenvetés nélkül árulja a legtöbb keresztény könyvesbolt is. Sok, katolikus irodalmat terjesztő könyvesbolt azonban nem hajlandó olyan kazettát vagy könyvet forgalmazni, ami bármilyen téren ellenkezne a katolicizmus tanításaival, még akkor sem, ha esetleg az igazságról szólna.