2014. október 14., kedd

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 1.

A KEZDET ÉS A VÉG ÖSSZEÉR

Amikor fiatal szolgáló voltam, részt vettem egy lelkész konferenciáján, ahol nagy áldást kaptam. Isten ereje leszállt, és letérdeltünk az Úr előtt. Istennek egy kilencvenes éveiben járó szolgálója térdelt mellettem, és olyan komolyan imádkozott, hogy akaratlanul is hallottam a szavait, és figyeltem őt. Így imádkozott: "Uram, bocsásd meg, hogy beengedtem az életembe és a szolgálatomba azokat a nem tiszta dolgokat..."

Ez az ima mélyen megindított engem. Megérintett. Követnem kellett az imáját a magam imájával: "Uram, segíts, kérlek, hogy sose engedjek az életembe és a szolgálatomba semmi tisztátalant! Segíts, hogy idős koromban ne kelljen majd úgy imádkoznom, ahogy ez a drága testvérem imádkozott!"
Ezt mondanám ma, drága szolgáló társaim! Halljátok az Úr szavát: "Már az elején foglalkoznunk kell azzal, mi számít a végén. Tartsátok a lelketeket a kezetekben, és járjatok körültekintően!"

A SÁTÁN STRATÉGIÁJA

Az első vonalban álló keresztények a Sátán elsődleges célpontjai - és a hírközlő szervek támadásai is főleg ellenük irányulnak. Sem az ördög, sem a sajtó nem ragyogó példái a hitelességnek és könyörületességnek. Nemrég a sátáni gyűlölet felülkerekedett Isten néhány szolgáján. A bűn tragédiái kedvenc témái a botránylapoknak, amelyek az indiszkréció teljes fegyvertárát felvonultatták. Dávid költői siratódalt írt halálos ellensége, Saul király halálakor. A mai írók azonban kisebb emberek, kevésbé nemesek és kulturáltak. Gyakran a legmesszebbmenőkig kihasználják Isten országának a kárát.

Azt akarom, hogy vigyázzatok. Az ördög nagyon türelmes. Engesztelhetetlen. Évekig tűnődik, tervezget, rendezgeti a körülményeket. A démoni erők minden megtévesztő eszközt kipróbálnak a hívő bizonyságtételének a bekerítésére és tönkretételére. Az ördög teljes munkaidejű, hivatásos ellenálló. Krisztus visszaverte őt, így az ördög, kivárva a megfelelő pillanatot, megtámadta a tanítványokat (Lk. 22:31). Júdás elárulta Jézust, Péter esküdözve és átkokra hivatkozva megtagadta Őt, a többiek pedig elhagyták az Urat, és elmenekültek épp Jézus válságos perceiben (Mt. 26:56). Hihetetlen!

Az Ellenség beleringathat minket abba a hamis érzésbe, hogy érzéketlenek vagyunk a dolgaira. A legyőzött enyhe kísértések segítenek, hogy tévesen vélekedjünk halandó erőnkről. Akkor a Sátán a nagy fegyvereit a nem őrzött részeink felé fordítja - épp oda, ahol nagyon erősnek gondoltuk magunkat. Védd az "erős" pontjaidat! Megvethetjük azokat, akik elbuktak, és ezzel felhívhatjuk a figyelmet a saját felsőbbrendű szentségünkre. Jusson eszedbe, hogy jobb emberek is elbuktak már! Sose becsüld alá a sátáni agyafúrtságot! Csak a megmentő kegyelem őrzi meg a lábunkat az elcsúszástól.

Ha a szellemi hadviselést fontolgatod, ne feledd, hogy annak fő területe saját szíved és elméd, a csata nem valahol fönt, az egekben zajlik. "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet" (Péld. 4:23.). Mielőtt naponta csatába indulsz, "vigyázz és imádkozz, hogy kísértésbe ne ess!"

Rögtön az elején köss szövetséget Istennel arra, hogy szentül fogsz élni! De jusson eszedbe, hogy az eltökéltség egyedül nem végzi el a feladatot! Az önmagad legyőzését még egy véredbe mártott tollal írt szerződés sem szavatolja. "A test karja elbuktat téged." Jobban is ki akarom ezt emelni.