2014. október 15., szerda

Hamarosan megjelenik! Dag Heward-Mills - A vádaskodók 1. részlet

"Talán az egyik legnagyobb ellenség, akivel valaha is találkozhatsz, „a testvérek között lévő vádaskodó’.”

A Hűség és hűtlenség sorozat szerzőjének újabb könyvei jelennek meg novemberben!

A vádaskodók
Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. Ezt mondta: Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink VÁDLÓJÁT, aki éjjel-nappal VÁDOLTA őket Isten előtt. Jelenések 12:10

Bár az ördögöt általában a „testvérek vádlója”-ként ismerik, nem egyéb ő, mint a testvérek között élő vádló.Vezetői tapasztalatod során sokféle emberrel fogsz találkozni. Mégis, a legrémisztőbb ellenség, akivel valaha szembe kell nézned, a testvérek között lakozó, őket hibáztató vádló. A különböző horderejű problémákkal szembesülve az egyik legnagyobb gondot mindenképpen a testvérek között élő vádló felbukkanása jelenti.
Még szolgálatod csúcsán is vele kell hadakoznod. A vádaskodás
ugyanis a sátán legfőbb stratégiája a legyőzhetetlen ellenséggel szemben.

A sátán leghatásosabb fegyvere
Az ördög sokféle alakban végzi tevékenységét. Eljöhet hozzád kísértő, hazudozó, gyilkos vagy csaló képében. A harc azonban akkor válik a
legkiélezettebbé, amikor vádlóként száll veled szembe.
Ez az alapelv mutatkozik meg Jézus Krisztus életében. Kezdetben ugyanis a kísértő képében látogatta meg Urunkat a sátán – negyven napon át kísértette Őt a pusztaságban. Hazudott Neki, és elkeseredetten próbálta Őt becsapni.
A szolgálata során az Urat mindvégig gyilkos képében támadta az ördög, hiszen „Ő kezdettől fogva gyilkos volt” (János 8:44). Számos alkalommal próbálta megöletni Jézust az összeverődő tömeggel, de Ő mindig elmenekült.

Felkeltek, kiűzték Jézust egészen annak a dombnak a sziklás pereméig, amelyen a városuk épült, hogy lelökjék a mélységbe. Jézus azonban keresztülment a tömegen, és otthagyta őket. Lukács 4:29,30

Egy másik alkalommal megpróbálta az ördög vízbe veszejteni Őt a Galileai-tengeren, de ekkor sem aratott sikert, mivel Jézus lecsendesítette a szélvihart. Magát a vihart nem Isten küldte, hiszen ez esetben Urunk annak megdorgálásával Isten bölcsességét dorgálta volna meg.

Miközben hajóztak, Jézus elaludt. Hirtelen szélvihar csapott le a tóra. A hajó már kezdett megtelni vízzel, és mindannyian veszélyben voltak.
A tanítványok ekkor felébresztették Jézust: Mester! Mester! Végünk van! Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és a dühöngő hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és nagy csend lett.
Lukács 8:23,24