2014. október 22., szerda

Frank Hammond: Szembesítés a familiáris szellemekkel 1.

Familiáris szellemek

A gonosz szellemek egy speciális csoportjának a megnevezése a „familiáris (ismerős, bizalmas) szellemek”. Azért vannak ebbe a kategóriába sorolva, mivel legfőbb tulajdonságuk az ismeret. Ez az ismeret az adott személlyel vagy annak személyiségével áll kapcsolatban. Például abban a lányban akivel Pál Macedóniában találkozott familiáris szellemek voltak, amelyek képessé tették őt a jövendölésre.(Apcsel 16:16-18)

A familiáris szellemek megtalálhatóak a spirituális gyakorlatokban és a varázslásban, de tevékenységük semmi esetre sem korlátozódik ezekre a nyilvánvaló okkult gyakorlatokra és személyekre. A gonosz szellemek személyiségek. Képesek gondolkodni, dönteni, érzelmeket kifejezni és kommunikálni.Személyiségük képes másokkal kapcsolatba kerülni. Két ember személyisége kapcsolatot tud formálni, ami a kommunikáción és a közösségen keresztül jobbá tud válni. Hasonlóképpen tud az ember egy gonosz szellemmel közeli kapcsolatot kialakítani. Ha valaki kapcsolatba kerül gonosz szellemekkel (ami lehet szándékos vagy tudatlan) akkor bizalmas, ismerős szellemet birtokol.

A familiáris szellemek legfőbb tulajdonsága a kommunikáció. A szellemek gyorsan válaszolnak a médium hívására. Médium, mint például az endori halottidéző,akinek tanácsát Saul kérte, egy közvetítő, aki kapcsolatot hoz létre a földi világ és a démoni birodalom között.Tehát a médium az a személy aki a gonosz szellemekkel való kapcsolat csatornájává válik. Az ilyen ember birtokolja a familiáris, bizalmas szellemet. A familiáris szellem olyasvalami amivel az adott személy rendelkezik, mivel a személyiség a személyhez kapcsolódik. Ugyanebben az értelemben vannak akik könyvet birtokolnak, barátaik vannak, vagy náthájuk van, ugyanígy másoknak a személyisége démont birtokol.

Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. (3.Mózes 19:31)

A familiáris szellemek eredeti héber szava az „ob” ami annyit jelent „tömlő”. Az ősi zsidó fül számára ez a familiáris szellemek üreges hangját jelentette, amely a médiumon keresztül szólal meg és hangzásában ahhoz hasonlít mintha egy tömlőből jönne ki. A tömlő olyan, mit egy hordozó edény a személy pedig akiben a familiáris szellem van ilyen hordozóedényként szolgál, ami tartalmazza a szellemet. A szellem a személyben lakik, tehát akiben familiáris szellem van az démonizált.