2014. október 22., szerda

Reinhard Bonnke - Becsület: A Sátán célpontja 4.

IMÁDÁS ÉS DICSŐÍTÉS

Azt olvassuk, hogy a szeráfok "lebegtek" a harmadik pár szárnyukkal. Lebegés közben így kiáltottak: "Szent, szent, szent a seregek Ura; az egész föld tele van az Ő dicsőségével.” Lebegtek és énekeltek - ez imádás volt. A szárnyaik csapkodása volt a zene. Csak egy rövid megjegyzés: megdöbbentő, hogy ezek a mennyei lények nem azt kiáltották; "Szeretet, szeretet, szeretet...", vagy "Békesség, békesség, békesség...", hanem azt, "Szent, szent szent a seregek Ura". A dicsőítés legmagasabb csúcsa és az imádás legmagasabb formája mindig összekapcsolódik Isten szentségével és dicsőségével.

Hogyan mondhatták ezek az angyalok, hogy az egész föld tele van Isten dicsőségével? Sosem hallottak pogányokról, istentelen birodalmakról, háborúról, gyűlöletről, fukarságról és szenvedésről? De, természetesen, hallottak ezekről, de ők magasabb szempontból látták ezeket a dolgokat, ahogy a trón előtt lebegtek. Isten távlatából láttak, nem emberi nézőpontból. A földi színtér fölött lebegve az egész helyzet feltárult előttük, ezért lelkesen kiáltottak föl. A földi lakók látókörén túl kémlelve a láthatárt, minden holnapok egét, így énekeltek: "Az egész föld tele van az Ő dicsőségével'"

Nézz a trón távlatából! Mi a te látószöged? Egy vakondtúrás, vagy a Mount Everest tetejéről nézel körül? A síkságon élsz két dimenziós panorámával, vagy a szellemi magaslatok a te világod, és Isten dimenziójával is rendelkezel?
Isten trónjához emelkedsz, amikor dicséred és imádod Őt. A dicsőítés felemel téged. A kétség és a morgolódás ólomcsizmákat húz a lábadra az ének szárnyai helyett. Imádásban szemléljük a trónt, az Úr hatalmát és az Ö szentségét. Ott az Ő védelme alatt nyugszunk.

A trónteremben Ézsaiást Isten felszerelte, elküldte és megtisztította az oltár tüzével, hogy Ézsaiás az Ő tökéletesen becsületes szolgája legyen. Dicsőség Istennek! Amikor tiszta indítékkal szolgáljuk az Urat, és örvendezünk az Ő jelenlétében a trónja előtt, legyőzhetetlenek vagyunk. A baj ott kezdődik, amikor elveszítjük a trón nézőpontját. Amikor viszont jellemünket felemeli az imádás a harmadik dimenzióig, teljesen fel is fegyverzi azt.