2014. október 16., csütörtök

Dr. Michael L. Brown - Szentség – Isten jelenlétének feltétele 5.

Amikor a korai egyházról olvastok, ami még nem fertőződött meg az emberek tradícióitól, amit még nem fojtott meg a halott vallásosság, ők radikálisan elválasztották magukat a világtól. Nem érintették meg a világnak a bűneit. Nem szórakoztatta őket a világnak a rendszere. És Isten ereje rajtuk, bennük volt, hogy meg tudják érinteni, el tudják érni a világot. Ezt kell megértenünk. Nagyon egyszerű ez, mégis nagyon mély. Jézus nem azért jött el, hogy megmentsen minket a mi bűneinkben, hanem megmentsen a bűneinkből! A bűn az egész probléma lényege.

Miért van a világban halál, betegség és fájdalom? Mért van olyan sok szenvedés, háborúk, gyűlölet, olyan sok pusztulás a világban? Miért kell az embereknek pisztollyal járni, hogy megvédjék magukat? Kell, hogy legyenek hadseregeink és atomfegyvereink. Miért vannak kórházak, és miért vagyunk tele mindenütt temetőkkel? Miért van olyan állapotban a világ, amilyenben van? A bűn miatt! Mert az ember elbukott. És a bűn csinálta ezt az egész zűrzavart! Ezért vannak tele a börtönök bűnözőkkel. Ezért bántalmaznak szexuálisan rémült gyerekeket. Ezért erőszakolnak meg nőket. Ezért kínoznak meg embereket. A háborúknak és a gyűlöletnek ezért vannak áldozatai. Miért? A bűn miatt! Mert bejött a világba a bűn. És mindent elpusztított. Gondoljatok a Mennyre! Lesznek ott temetők? Nem! Lesznek kórházak, börtönök? Nem! Lesznek ott gonosz harci kutyák? Lesznek a Mennyben is rendőrök, akik üdvösséget kaptak, de már nem lesznek rendőrök! Lesznek megváltott ügyvédek a Mennyben, de már nem fogják gyakorolni a jogi tevékenységüket! Lesznek ott orvosok is, de már nem fogják az orvoslást gyakorolni. Nem lesz élet-, és egészségbiztosítás, nem lesznek atomfegyverek, háborús egyezmények. Nem lesz szenvedés, se fájdalom, se könnyek. Miért? Mert Isten ott lesz, de a bűn nem lesz ott. Mert a bűn jelenti a problémát.

Mit olvasunk a Máté 1:21-ben? Az angyal mondja Józsefnek: „Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Nem a bűneinkben vált meg bennünket, hanem a bűneinkből vált meg minket. Nem csak a bűnbocsánatot hozza el, hanem megszabadít minket a bűntől. Nem csak elengedi nekünk a bűn büntetését, hanem megtöri a bűn erejét. A mi üdvösségünk nem csupán a bűnbocsánat, a mi megváltásunk egy megváltozott élet! Én nem úgy teszek bizonyságot, hogy dicsérnem kell az Urat, mert 15 éves koromban elkezdtem heroint magamba injekciózni, és amikor 16 éves lettem, találkoztam Jézus Krisztussal, ez 29 évvel ezelőtt volt, és azóta is minden nap használom a heroint, de Isten kegyelme olyan csodálatos, hogy  Ő újra és újra megbocsátja ezt nekem! Nem ez a bizonyságtétel, mert ez nem üdvösség, nem megmenekülés! A megmenekülés a következő: Találkoztam Jézussal, el voltam veszve a bűnömben és a lázadásomban, gonoszul éltem és heroint injekcióztam magamba. De Isten szeretett engem, az  Ő Fia meghalt értem, és már akkor megbocsátott nekem, amikor gyűlöltem Őt! Amikor az Ő szeretete valóság lett a számomra, akkor elfordultam a bűnömtől, és már 29 éve szabad vagyok! Erőm van ahhoz, hogy szent életet éljek! Az életem normája az engedelmesség és nem az engedetlenség!
Ez a megváltásról szóló Evangélium!