2013. április 22., hétfő

Philip Yancey & Tim Stafford - Éles szavak a beszéd és a cselekedetek összhangjáról


Jakab 2,18 Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.

Már a levél első két mondata képet ad Jakab stílusáról. A lehető legrövidebb üdvözlés után azonnal a tárgyra tér, és egyik tanácsot sorolja a másik után.
Nem kalandozik el elvont teológiai kérdésekre. Jakab egyszerű, földműves ember, aki a természetből merített párhuzamokkal és színes mondásokkal fejezi ki gondolatait.
Mivel Jakab gyülekezete Jeruzsálemben üldöztetést szenved, érthető, hogy levele elején bátorítja azokat, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül. Ezután azonban gyors váltással más témákra tér át, minden egyes esetben arra  intve hallgatóit, hogy a gyakorlatban éljék meg mindazt, amiben hisznek, és
amiről prédikálnak.

Pénz és kiváltságok

Levelének 2. fejezetében Jakab apostol konkrét példán keresztül mutatja be azt a képmutató magatartást, amelyre az előző fejezetben utalt: a gyülekezet tagjai előnyben részesítik a gazdagokat és a hatalmasokat. Jakab írására végig jellemző az a közvetlen stílus, amellyel igyekszik olvasói elevenére tapintani, és amely nem sok teret hagy a félreértéseknek.  Ahogy Jakab levelének többi témája, a személyválogató bánásmód illusztrációja ugyanolyan aktuálisnak tűnik ma is, mint majd kétezer évvel
ezelőtt, amikor a levél íródott.