2013. április 29., hétfő

Kenneth E. Hagin - Az Ő akarata szerint


És ez az a bizodalom, amellyel Õhozzá vagyunk, hogy  ha  kérünk  valamit  az  Õ  akarata  szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tõle. — 1JÁNOS 5,14. 15.

Az emberek emlékeznek arra, hogy János ezt a kifejezést használta: „az Õ akarata szerint”, és úgy vélik, így kell imádkozniuk: „Uram, tedd meg ezt vagy azt, ha a Te akaratod”. Ha azonban akkor is beillesztjük ezt a kifejezést az imába, amikor Isten Igéje már kijelentette, hogy amiért imádkozunk az az Õ akarata — ezzel azt valljuk meg, hogy nem hisszük Isten Igéjét. Az ilyen fajta ima pedig nem fog mûködni. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi Isten akarata?
Isten akarata az Õ Igéje! A Bibliából ismerhetjük meg Isten ránk vonatkozó akaratát — mert a Biblia Isten akarata, az Õ szövetsége, és az Õ rendelése. Isten ránk vonatkozó akarata pedig az, hogy mindaz a miénk legyen, amirõl Õ már gondoskodott! Elõször meg kell keresnünk azokat az Igéket,  amelyek  felfedik  Isten  ránk  vonatkozó  akaratát.
Majd odajárulhatunk Isten elé nagy bátorsággal: „…ez az a BIZODALOM, amellyel Õhozzá vagyunk…” Amikor olyan dolgokért imádkozunk, amelyekrõl Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ezek az Õ akaratában vannak, akkor tudjuk,
hogy meghallgat bennünket! Ha pedig tudjuk, hogy Isten meghallgat  minket,  akkor  tudjuk, hogy  megvan  nekünk, amit  kértünk  Tõle.  Tudjuk, hogy  megvan,  dicsõség Istennek!


Megvallás:  Én  bátran  járulok  Isten  elé.  Ha  kérek valamit  az  Õ  Igéje szerint,  tudom,  hogy  Õ  meghallgat engem!  És tudom,  hogy  amikor  meghallgat,  megvan nekem, amit kértem Tõle!