2013. április 29., hétfő

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 8.


Pál apostolnak a galatákhoz írt levele ugyanezt az üzenetet közvetíti. Ebben a gyülekezetben a zsidó hívők Krisztus gyermekeit belegabalyították egy csomó kötelékbe, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy az üdvösség érdekében minden hívőt körül kell metélni. Pál nagyon határozottan megszidta őket: „ha körülmetélkedtek,  Krisztus semmit sem fog használni nektek.... Nem használ nektek a Krisztus, akik a törvény által kerestek igazságot. Kiestetek a kegyelemből. Mi ugyanis Szellem által hit alapján várjuk az igazságosság reménységét. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek nincs semmi ereje, csak a szereteten át munkálkodó hitnek.” (Gal 5,2.4-6).
Halljátok, mit mond itt Pál? Kijelenti, hogy a galaták kiestek a kegyelemből. Még ezt is hozzáteszi: „Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket (zavart támasztanak köztetetk)” (12. v.). Az eredeti görög szöveg tartalmaz még itt valami nagyon fontos dolgot. Pál ezt mondja: „Bárcsak adná Isten, hogy a cselekedetek hatalmát hirdető tanítók kimetszenék magukat, ahogyan Kübelé apokóposzai tették.”
Galáciában mindenki tudta, milyen vallási kultuszról beszél Pál. Ez egy különös istentiszteleti forma volt, Galácia egyik nagyvárosában, amelyet Pessinusnak neveztek. A szertartás abból állt, hogy áldozatokat hoztak a Kübelé nevű istennőnek. Elkötelezett követőit apokóposzoknak [jelentése: lemetszett, kiherélt – a ford.] hívták. Ezek az emberek öncsonkítást végeztek, és addig ütötték-verték a saját hátukat, amíg véresek nem lettek.
Pál tehát lényegében ezt mondta a galatáknak: Ha megpróbáljátok megkerülni a keresztet, és abban bíztok, hogy a testetek megmetszése által elnyeritek Isten tetszését, akkor miért nem mentek végig ezen az úton? Csatlakozzatok az önostorozókhoz, az apokóposzokhoz, és szó szerint csonkítsátok meg a testeteket. Végül is ha a teológiátok helyes, akkor nem elég egy kis vágás, nagyobb darab levágása sokkal szentebbé tesz.
Tegyetek úgy, mint az apokóposzok!
Pál tanítása ugyanaz volt, mint Krisztusé: Az üdvösség ajándéka, amelyet Isten ad nektek, nem a test egyes részeinek megmetszésétől függ. A Szent Szellem lemetsz rólatok mindent, amit szükségesnek ítél. Eltávolít rólatok minden gonoszságot, ami a gondolkodásotokban gyökerezik. Szakadjatok hát el attól a tanítástól, hogy saját cselekedeteitek révén üdvözíthetitek magatokat!
Kérdezem tőletek: Ha nem azon az alapon álltok, hogy Jézus a kereszten mindent elvégzett, akkor mi a célja a test megvágásának? Hová vezetnek az előírások és a szabályok? Mi értelme próbálkozni azzal, hogy elnyerjétek Isten tetszését? Az eredmény az, hogy 600 vagy még több mód született arra, hogy Istennek tetszeni lehessen – és senki nincs, aki valaha is megtartotta vagy teljesíteni tudta volna mindegyiket.
Jézus ezekkel a szavakkal zárja le tanítását erről a kérdésről: „mert azért jött az Emberfia, hogy megmentse (megtartsa) ami elveszett!” (Mt 18,11). Urunk erre figyelmeztet: Nem tudjátok megmenteni magatokat. Ezért jöttem el én. Üdvösségeteket egyedül én tudom kimunkálni.
Eljutottál-e oda, hogy végleg eltávolíts magadból minden függőséget a saját testedtől? Mondtad-e már: „Uram, tudom, hogy én nem vagyok képes megtenni. A kezem, a szemem, a lábam mindenen eluralkodik.” Ha még mindig a régi szövetség kötelékében élsz, meg kell bánnod, és meg kell vallanod: „Jézusom, én már nem tudom többé irányítani az életemet. Mindent elrontottam, amihez csak hozzányúltam. Segíts most nekem, hogy elvágjak minden függőséget a szememtől, a kezemtől, a lábamtól! Szabadíts meg minden olyan testies próbálkozástól, amellyel neked akartam tetszeni! Szellemed által metssz le tagjaimról minden botránkoztató kívánságot és szokást!”
Nem neked kell végrehajtanod a lemetszést. Jézus keresztáldozata minden erőfeszítésednek véget vetett. Egyszerűvé tette számodra az utat. Mindössze csak gyermeki bizalommal hinned kell abban, amit Krisztus elvégzett érted – hinni a szövetségkötéskor tett ígéreteiben és gondviselésében.