2013. április 9., kedd

Kenneth E. Hagin - Megvakítva


Ha mégis leplezett a mi Evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a  Krisztus  dicsõséges  Evangéliumának  világosságát, aki az Isten képe. — 2KORINTHUS 4,3. 4.

Épeszû  ember  nem  száguldozna  végig  az  autópályán kétszáz  kilométeres  sebességgel,  miközben  piros  lámpák és közlekedési táblák figyelmeztetik: „Vigyázat! Vigyázat! A híd nem üzemel!” Csak az tenne ilyet, aki részeg, vagy
aki kábítószer hatása alatt áll. Hasonló  módon:  épeszû  ember  nem  menne  végig  az életen  úgy,  hogy  végül  is  átlépve  az  örökkévalóságba, a pokolba  lezuhanva  találja  magát,  elveszve.  Az  emberek mégis ezt teszik. Miért? Mert az ördög elkábította és megvakította õket.
Amikor  Dub  bátyám  üdvösségérõl  volt  szó,  én  rájöttem, hogy az ördög kötözte meg Dubot és tartotta vissza az üdvösségétõl.  Ezért  azt  mondtam:  „Jézus  Krisztus  nevében, sátán, megtöröm a te erõdet Dub bátyám élete felett,
és követelem az õ szabadulását és üdvösségét.”
Nincs hatalmunk az emberek akarata felett, de van hatalmunk azok felett a gonosz szellemek felett, akik megkötözik és megvakítják  az  embereket. Meg  vagyok  gyõzõdve,  hogy  ez egy olyan terület, amelyrõl többet fogunk megtudni, és ezt használni is fogjuk a jövõben.


Megvallás:  E  világ  istene  nem  fogja  megvakítani  az én szeretteim szemét, mert én  Jézus nevének birtokában megtöröm felettük az ellenség erejét.