2013. április 25., csütörtök

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 7.


RITKÁN FORDUL ELŐ AZ EGÉSZ BIBLIÁBAN, HOGY ISTEN OLYAN KEMÉNYEN BESZÉL VALAMIRŐL, MINT E HELYEN JÉZUS.

Pásztorok, evangélisták és tanítók! Vésődjön a szívetekbe Jézus kemény szavainak komolysága: „…jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik”!
Semmi sem keltette fel annyira Jézus haragját, mint az a támadás, ami ezen igazság ellen szólt. Azt gondolhatjuk, hogy haragja elérte a csúcsát, amikor a pénzváltókat kiűzte a templomból. Az azonban semmi ehhez a vádbeszédhez képest. Szavai itt még szigorúbbak, mert tudja, hogy a cselekedetek és a kereszt összevegyítése az egész egyházat romba döntheti.
Ismerek egy orosz pásztort, aki azt hirdeti, hogy senkinek sem teljes az üdvössége, amíg először nem szenvedett. Ő egyszer ezt mondta nekem: „A gyülekezetednek nincs joga örvendezni addig, amíg mindannyian el nem szenvedtek nehéz időket.”
Nem, soha! Isten szolgájaként reszketve hallom, amit Jézus mond itt a gyülekezetének: ha közülünk bárki, bármilyen szolgálatban álljon is, ember alkotta erkölcsi törvényekre, törvényeskedő szabályokra vagy bármely más emberi előírásra vonatkozóan azt állítja, hogy szükséges az üdvösséghez, az magának Istennek a haragjával találja szembe magát. Ha leterheljük Krisztus akármely gyermekét saját felekezeti előírásainkkal, jobb lenne, ha a tenger mélyére vetnének minket!

MOST ÉRÜNK A SZENTÍRÁS EGYIK LEGINKÁBB FÉLREÉRTETT FEJEZETÉHEZ.

Ahhoz a fejezethez értünk, amelyet „csonkítási” szakaszként ismerünk. Jézus ezt mondja itt a tanítványainak: „Ha pedig a kezed vagy lábad megbotránkoztat (botlásba visz, kelepcébe csal) téged, vágd le és dobd el (magadtól), jobb neked, ha csonkán és sántán mégy be az életbe, minthogy két kézzel vagy két lábbal dobjanak (vessenek) az eoni [(világ)korszakig tartó] tűzbe,” (Mt. 18,8).
Jézus ezzel a szóval kezdi a mondatot [az angol régi fordítású biblia szerint - a ford.]: „ennélfogva” – ami azt jelenti: ennek fényében. Belehelyezi ezt a kijelentést annak az egész tanításnak az összefüggésébe, amelyet a cselekedetek és a kereszt keveredése kapcsán ad. Tehát amikor ezt mondja: „Ha a te kezed vagy lábad botránkoztat meg téged...”, akkor arról a botránkozásról beszél, amelyet a kereszt okoz a testi embernek.
Emlékeztetlek: Jézus már korábban megmondta, hogy a következő kijelentés sok hívőre igaz lesz: „mert amikor jön a szorongatás (nyomorúság), vagy az üldözés az Ige szava miatt, azonnal megbotlik (eltántorodik). [megbotránkozik- Károly - ford. szerint]” (Mt 13,21). Krisztus nagyon világosan kijelentette: Isten igéje sokak számára botránkoztató lesz. Saját földijeim is megbotránkoznak, amikor erről beszélek nekik (lásd a 13,57-et).
Ne feledjük, milyen emberekhez beszél Jézus! Az első századi gyülekezetet alkotó hívő zsidók kijelentették: „Meg tudom oldani. Képes vagyok megtartani a törvényt.” És sokan közülük sosem alázták meg magukat, és nem törekedtek az üdvösségre. Ehelyett saját kezükbe vették a dolgokat, életüket alárendelték a vallási szabályoknak és rendelkezéseknek. Elsősorban Mózesre figyeltek, nem pedig Krisztusra.
Amikor Jézus itt ezt mondja: „vájd ki – vágd le”, elsősorban a zsidó hallgatókhoz szólva a saját jótetteikben való bizalomról beszél. A kéz, a láb és a szem mind a testet jelképezi – a függetlenség eszközeit, amelyek által az ember a saját útját járja, a maga akaratára támaszkodik, és emberi erőfeszítésekkel akarja elszakítani magát a bűntől. Az ilyen embernek ezt mondja Jézus: A szemed rossz irányba néz. Saját képességeidre és erődre akarsz támaszkodni. Ezért vájd ki a szemed! Meg kell tisztítanod a testedet, az elmédet és a szívedet ettől a helytelen gondolkodástól! Tegyél le erről, és sürgősen távolítsd el magadból! Vágd ki magadból a reményt, hogy bármiféle saját érdemet vagy jóságot felajánlhatsz Istennek! A kívánságokat és a botránkozásokat le kell metszeni, de nem a saját kezeddel. Ezt a Szellem végzi el. – Ezután pedig egyszerűen fuss az én karomba! Alázd meg magad, ahogyan egy kisgyermek, és fogadd el, hogy győztem a kereszten! Add át magad teljesen nekem, hogy életed tőlem függjön! A Kálvárián elvégzett művem alapján többé már nem vagy a magadé. Megvásároltalak. Az én Szellemem véghezviszi majd benned a megszentelődést, amit tőled kérek.