2013. április 21., vasárnap

David Wilkerson - A KERESZT ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG 5.


A SZENTÍRÁS SZERINT JÉZUS TUDTA, MI LAKIK AZ EMBERBEN: MENNYIRE KÉPTELENEK ELFOGADNI AZ EMBEREK A KRISZTUSI EGYSZERŰSÉGET.

Ó, milyen bonyolult teológiát és tanrendszert találtunk ki! Az Úr azonban mindezt előre látta. Tudta, hogy majd felekezetek jönnek létre különféle hitbeli megkötésekkel, mint például ezek: „Meg kell tartanotok a csoportunk előírásait!”; „Tisztelnetek kell Jézus anyját, Máriát!”; „Be kell merítkeznetek gyülekezetünkben, ha üdvözülni akartok!”
Az írástudók és a farizeusok Jézus szülőhelyéről, gyermekkorának körülményeiről vitatkoztak, vagy arról, hogy hol és mikor tett szert szellemi ismereteire – ezzel szemben Krisztus korának gyermekei egyszerűen hozzá futottak, amikor hívta őket. Szerető karjába vetették magukat, nem kérdeztek semmit, nem kételkedtek, nem érveltek. Nem kellett őt méricskélniük – egyszerűen csak szerették Jézust.
A Mt 21 leírja, mennyire ragaszkodtak ezek a gyermekek Jézushoz. Az igerész szerint a templomlátogatók és a pénzváltók el voltak foglalva vallásos tennivalóikkal és törvényeskedő feladataikkal, megpróbálva elnyerni Isten tetszését. De nézzük, mit tettek a gyermekek? „... [a gyermekek] a templomban ezt kiáltották: »Hozsánna a Dávid Fiának!«„ (Mt 21,15) Ezek a kicsinyek lelkesen dicsőítették Jézust.
Ne értsetek félre engem: hiszem, hogy fontosak a tanítások.
Meg kell értenünk olyan fontos teológiai elveket, mint a hit általi megigazulás, a megszentelődés és az új szövetség. Ha azonban ezek a dolgok nem teremtik meg bennetek az életet, csak holt betűk maradnak.
Másrészt akik gyermeki egyszerűséggel jönnek Jézushoz, igazi szellemi tudáshoz jutnak. „Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.” (Jn 7,17) Krisztus itt voltaképpen ezt mondja: Egyszerűen szeressetek engem, amint ezek a bennem bízó gyermekek teszik. Akkor ismeretet is szereztek. Új szövetséget hoztam el nektek, és eltöröltem minden szabályt és előírást. Mindössze annyit kérek, meneküljetek a karomba, és bízzatok bennem, hogy én mindent megadok nektek, amire szükségetek van. Megtanítalak titeket a szeretetből való engedelmességre és az odaszánásra.
Különösen a lelkipásztoroknak kell megtérniük az „én meg tudom tenni” teológiájából. Gondolkodásuknak éles fordulatot kell vennie, és fel kell adniuk az ostoba versengést – azokat a testies cselekedeteket, amelyek arra helyezik a hangsúlyt, hogy kinek van nagyobb temploma, kinek nagyobb a költségvetése, kinek vannak a legjobb istentiszteletei. Abba kell hagyniuk azt az állandó keresést, hogy milyen új utakon érhetnek el jobb eredményeket. Vissza kell térniük a titkos imakamrába, hogy Istentől függjenek inkább, mint az emberektől.