2013. március 20., szerda

Scofield - Dániel könyve 5-7. fejezet


(5,18) Az uralkodók sorrendje a Biblia szerint Dániel idejében a következő volt:
Nabukodonozor (kb. Kr. e. 604-562) – vele kezdődött a zsidók fogsága és a „pogányok ideje” (lásd Lk 21,24 és Jel 16,19 jegyzetét). Ő volt a négy világbirodalom közül az első megalapítója (2,37-38; 7,4).
Belsazár (kb. Kr. e. 556-539) – a feliratokban Bel-saruzur, Nabonid legidősebb fia, apjának uralkodótársa.
A méd Dárius (kb. Kr. e. 539–?) – 5,31; 6,1-27; 9,1. Erről a Dáriusról a világi történelemírás még további adatok feltárását reméli. Azt vélik, hogy Gobriással (Gubaru) azonos, azzal a méd főemberrel, akit Círus tett Babilónia uralkodójává, miután meghódította azt.
Círus (kb. Kr. e. 539-530) – az ő uralmával a méd-perzsa világbirodalom teljes hatalmával előtérbe lépett (2,39; 7,5). A 8,1-4-ben a kos rövidebb szarva Dárius méd uralmát ábrázolja ki. Círus perzsa uralma a magasabb szarv, mely utóbb jelenik meg. Círus alatt – akinek a nevét a próféta több mint egy évszázaddal születése előtt megemlíti (Ézs 44,28-45,4) – kezdődött a zsidó maradék visszatérése Palesztinába.

(5,25) Mindhárom arám szónak kettős értelme van. „MENE” (a mena szóból, megszámlálni), ezt hangsúlyozás céljából ismétli. Isten megszámlálta a babiloni királyság napjait. „TEKEL” (tekal, megmérni), ami azt jelzi, hogy Isten erkölcs szempontjából megmérte a királyságot, és hiányosnak találta. „Peres” (peres, elosztani, a paras szóból ered a „perzsa” szó) – a jövendölés arról, hogy a királyságot felosztják, és a perzsáké lesz. „UFARSZIN” (u arám nyelven azt jelenti és, mint ahogy héberül is) a peres szó többesszáma.

(7,2) A „tenger” Szentírás képes beszéde szerint népeket jelent, az emberiség rendezetlen tömegét (Ézs 60,5; Mt 13,47; Lk 21,25; Jel 13,1).


(7,3) Nabukodonozor álma a különböző birodalmakról (2. fej.) ugyanabban a sorrendben látja az eseményeket, mint Dániel látomása a vadállatokról, de egy különbséggel: Nabukodonozor a pogányok idejének külső hatalmát és fényét látta (Lk 21,24; vö. Jel 16,19 jegyzetét), Dániel viszont a pogány világhatalom igazi jellegét látta meg, annak telhetetlenségében és háborús szellemében, mely hatalmát erőszakkal érvényesíti és tartja fenn.
Figyelemre méltó, hogy a pogány nemzetek címerében mindig vadállatok vagy ragadozómadarak képét használják.

(7,5) Ez bizonyára a második világbirodalom hármasságára utal, ez a három hatalom Média, Perzsia és Babilónia.