2013. március 7., csütörtök

Peter Horrobin - A lehetséges démoni jelenlét néhány megfigyelhető tünete 9.


19.       Rémálmok

Amikor alszunk, a tudatalatti állapotba kerülünk. Az alvás órái alatt nem tudjuk teljes mér­ték­ben ellenőrizni, mi játszódik le a tudatunkban, és nagyon fontos, hogy a keresztények lefekvés előtt megkérjék az Urat arra, hogy vigyázzon elméjükre és őrizze meg őket a gonosz tá­ma­dá­sai­tól. Az Úri Imádság különösen érvényes az alvással töltött időre: „Ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól” (Máté 6:13).
A rémálom olyan álom, amely félelmeket, pánikot vagy frusztrációt hoz magával. Amikor valaki egy rémálomból ébred, akkor általában szorongást érez, és eltart egy ideig, mire újból el tud aludni. Vannak ismétlődő, vagy azonos tárgyú rémálmok. Amikor a rémálmoknak van egy állandó mintája, akkor ezeket démonok idézik elő, amelyek behatolnak a tudatalattiba és gyötrik az embert, amikor alvás közben védelem nélkül marad.
A rémálmok forrása lehet valamilyen trauma, bántalmazás, vagy a korai gyermekkornak valamilyen rémületes élménye. A tudatos elme gyakran nem is fér hozzá a tényleges eseményhez, de azok a démonok, amelyek az esemény kapcsán bejutottak a gyermek életébe, soha nem felejtik el, hogyan tudtak bejutni, és amikor csak lehetőségük nyílik erre, gyötörni fogják azt az embert.
A rémálmokat időnként olyan démonok okozzák, amelyek még az anya vagy az apa életébe jutottak be valamikor, és aztán átadódtak a gyermekre. A gyermekek néha olyan rémálmokról számolnak be, amelyek nem kapcsolhatók életük egyetlen eseményéhez sem, ám az általuk elmondott események mégis nagyon valóságosak és sokkal korábban történtek. A démonok nem felejtenek, és ha az atyák bűnei miatt be tudnak hatolni a következő nemzedék életébe, akkor továbbra is újra meg újra át fogják élni azt az eseményt, amelyen keresztül bejutottak, bárki is volt az az ember, akibe akkor beléptek.
Amikor az álmoknak és a rémálmoknak van egy szellemi dimenziója, akkor a rémálmokat okozó szellemektől való szabadulás a gyógyulás szerves része. Nem az altató tablettákban van a megoldás!

20.       Okkult tevékenységekben való részvétel

Az „okkult” szó jelentése: elrejtett. A legelrejtettebb dolog az okkultizmusban az, hogy minden okkult tevékenységen keresztül a Sátán részesül imádatban. Vannak olyan emberek, akiket az okkult dolgok bűvölete egymás után vonz az okkult tevékenységek különféle fajtáihoz. Miután megnyitják az ajtót valamelyik gyakorlat számára, csak egy rövid lépés választja el őket egy következő megtapasztalására, bármelyik legyen is az. Jelen könyv egyik melléklete: Az okkult kifejezések gyűjteménye.
Minden ilyen jellegű tevékenység mögött démoni erők találhatók, annak ellenére, hogy azok, akik ezeket a tevékenységeket űzik, meg vannak győződve arról, hogy valamilyen semleges erővel van dolguk, vagy hogy az élő Istent imádják a saját maguk által kiválasztott módon. A Sátán rendelkezik hatalommal, és ezt arra használja fel, hogy az irányítása alá vonja az embereket. Ez az oka annak, hogy amikor az emberek okkult tevékenységeket folytatnak, akkor valóban történnek különféle dolgok. Az a tény, hogy valamilyen szellemi természetű dolog történt, nem azt jelenti, hogy Isten tette azt. Az ige arra figyelmeztet minket, hogy eljön egy olyan kor, amikor még a kiválasztottak egy része is megtéved. Arra is figyelmeztet minket, hogy a Sátán el tud jönni a világosság egyik angyalának formájában, hogy azt gondoljuk: Istennel kerültünk kapcsolatba.

Amikor valaki belekeveredik az okkultizmusba, akkor elengedhetetlen, hogy teljes mértékben megtagadjon minden démoni erőt, amely cselekedetének következtében befolyásolta, irányította vagy elfoglalta őt. Pál korában azok, akiknek mágikus könyveik voltak, elégették azokat (Apostolok cselekedetei 19:19). A megtérésnek fontos része azoknak az okkult tárgyaknak a megsemmisítése, amelyek azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyekbe az emberek belekeveredtek. Ha valaki nem hajlandó megszabadulni okkult tárgyaitól, akkor kételkednünk kell bűnvallásának őszinteségében.
A szabadulást nem lehet megkerülni, mert ellenkező esetben az emberek kereszténységgel kapcsolatos tapasztalatait állandóan el fogják torzítani korábbi okkult tapasztalataik. Valamilyen okkult keretbe fogják helyezni Jézust és a Szent Szellemet, ezért a számukra Jézus olyan lesz, mint egy démon megnyilvánulása, akit felhasználhatnak a saját céljaik elérése érdekében. A valóságban a démonok használják az embereket, de az okkult gyakorlatokat űző emberek meg vannak győződve arról, hogy ők irányítják és használják azt az erőt, és legtöbbször nincsenek is tisztában a dolog démoni dimenziójával.