2013. március 27., szerda

Peter Horrobin - A lehetséges démoni jelenlét néhány megfigyelhető tünete 12.


26.       Diagnosztizálhatatlan tünetek

Egyáltalán nem szokatlan jelenség, hogy valaki különféle fájdalmakat érez, de az orvosi vizsgálat semmiféle ismert okot nem tud feltárni. A tünetek minden kezelés vagy akár az előírt műtétek ellenére is megmaradnak, és ezért az az ember továbbra is betegnek érzi magát.
Sok esetben azt tapasztaltuk, hogy az ilyen jellegű, szűnni nem akaró tünetek démoni eredetűek lehetnek, és a betegség szellemei okozhatják ezeket, amelyek vagy öröklődtek, vagy sokkhatások, traumák vagy akár szexuális bűn útján léptek be.
A gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy ez különösen általános akkor, ha valamikor a múltban történt egy baleset. A testi sérülések többé-kevésbé meggyógyultak, de tartósan megmarad valamilyen szűnni nem akaró tünet. A balesetek traumája sebezhetővé teszi az embert a démonok számára, és az ilyen baleseteket követően az embereknek szabadulásra is szükségük van a testi gyógyulás mellett.
Azt is megtapasztaltuk, hogy ha valaki mélyen belekeveredett az okkultizmusba, de aztán megtér és arra készül, hogy igénybe vegye a gyógyító és a szabadító szolgálatot, akkor lehetnek az életén olyan démoni átkok, amelyek nyilvánvaló testi tüneteket okoznak, még akkor is, ha annak az embernek nincs semmi diagnosztizálható betegsége.
A testi fájdalmaknak egy másik lehetséges forrása az érzelmi fájdalom. A test visszatükrözi a lélek fájdalmát. A testi kezelés ilyenkor teljesen eredménytelen marad, mivel az érzelmeknek kell felszabadulniuk és meggyógyulniuk.

27.       Erőszakos hajlamok

A másik ember elleni erőszak a lázadás egy másik formája. Az erőszak megfosztja szabad akaratától az áldozatot, és ellentétben áll az Isten által teremtett renddel. Az a személy, aki erőszakos cselekményeket követ el, megnyitja magát arra, hogy démonok használják őt, az erőszak áldozatát pedig az eseménnyel kapcsolatos trauma teszi kiszolgáltatottá a démonok számára, amelyet a támadás során átél.

A démonok közvetlenül is átadódhatnak az áldozatra az erőszakos cselekmény elkövetőjéről azon az Isten-ellenes lelki kötődésen keresztül, amely a támadás által létrejön, vagy azon a félelmen keresztül, amelyet a megtámadott személy a támadás természetes következményeként átél. Ha valaki rendszeresen erőszakos magatartást tanúsít, akkor egyáltalán nem szokatlan, ha azt állapítjuk meg, hogy életének korábbi szakaszaiban nagyon sok haragot eltemetett magában, gyakran bántalmazás vagy eltúlzott testi büntetés miatt.
Azt is láttuk, hogy az élet valamely területén tanúsított erőszak lehet a démonok ellen­őriz­he­tet­len tevékenységének megnyilvánulása, amelyek olyan ellenőrzött erőszakos tevékenységek által kaptak jogokat, mint például a harcművészetek. A legtöbb ember nem tudja, hogy sok harc­mű­vé­szetnek az okkultizmus az alapja, és hogy nagy szellemi veszélynek van kitéve, ha részt vesz ilyen rendezvényeken. Azok a gyülekezetek, amelyek megengedik, hogy harcművészeti képzést tartsanak (vagy jógagyakorlatokat vagy más, okkultizmusra épülő tevékenységeket folytassanak) gyülekezeti termükben, egész szolgálatukat megnyitják a démoni erők előtt.

28.       Visszahúzódó antiszociális magatartás

Az ember társas lény. Isten arra teremtett bennünket, hogy élvezzük az egymással való kap­cso­la­tokat, ettől növekedjünk és kihasználjuk előnyeit. Nem az volt a szándéka, hogy az emberek kénytelenek legyenek visszahúzódni önmagukba, és életük legnagyobb részét a magány el­szi­ge­telt­ségében éljék le. Azok, akik visszahúzódóan élnek, csak nagyon kis mértékben tudják ellenőrzésük alatt tartani a vágyaikat, és annak ellenére, hogy nem akarnak így viselkedni, tudják, hogy akaratuk nem elég erős ahhoz, hogy érzelmeik fölé emelkedjenek.
Ennek oka általában az, hogy van bennük egy idegen akarat, amely befolyásolja vagy irányítja az érzelmeiket, és nagy csata dúl bennük az elsőségért. Ha valaki egy titkos ellenséggel harcol és még csak a jelenlétéről sem tud, akkor nincs sok esélye a győzelemre!

A gyógyuláshoz szabadulásra van szükség, de feltétlenül ki kell derítenünk, mi volt az oka annak, hogy az érintett személy valamikor úgy döntött, hogy egyedül akar maradni. A démonok általában az érzelmeken és azokon a döntéseken keresztül jutnak be, amelyeket az ember abban az időben meghozott, amikor a válság nyilvánvalóvá vált. Ha ez az ember nem gyógyul meg, akkor az ajtó nyitva marad a további démonizálódás előtt.
Ennek az állapotnak a gyökerei minden egyes esetben egy olyan kapcsolatban keresendők, amelyek sérüléseket és fájdalmakat okoztak, általában a gyermekkorban. Időnként előfordul, hogy azok, akik a „károkat” okozták, nincsenek is tisztában azzal a ténnyel, hogy valami olyan dolgot tettek, amely befolyással van a gyermek jólétére. Még az is megtörténhet, hogy az ellenség azokat az eseményeket használja ki, amelyek csecsemőkorban, vagy a születés előtt történtek, amikor a gyermek még az anyaméhben volt. Ez különösen igaz például akkor, ha egy férjezetlen lány teherbe esik, és terhessége alatt végig gyűlöli a méhében fejlődő gyermeket. A gyermek szelleme érzékeli az anya szelleméből áradó érzelmeket, és úgy jön a világra, hogy tudja: az a személy, akire a jóléte rá van bízva, azt szeretné, ha ő nem létezne. Az elutasítottság már az első lehetséges pillanatban kialakult, és a démonok abból az érzelmi károsodásból fognak táplálkozni, amelyet a gyermeknek okoztak.