2013. március 17., vasárnap

Peter Horrobin - A lehetséges démoni jelenlét néhány megfigyelhető tünete 10.


21.       Az ellenőrzés alól kicsúszott beszéd

Jakab úgy beszél a nyelvről, mint valami tűzről, amelynél fennáll annak veszélye, hogy kicsúszik az ellenőrzésünk alól. Amikor a szolgálat során a démonok beszélnek, akkor valakinek a nyel­vét használják fel erre a célra. Az ilyen alkalmak során könnyű észrevenni a démonok te­vé­keny­sé­gét. Sokkal nehezebb felismerni azt, amikor egy hétköznapi beszélgetés során valakinek a száján keresztül démonok beszélnek. Tapasztalataink szerint ez sokkal gyakoribb, mint azt az emberek gondolnák.
Ha egy démon befolyást akar gyakorolni másokra, akkor ezt csak annak a személynek a beszédén vagy viselkedésén keresztül teheti meg, akiben él. Jakab szerint ennek a világnak a bölcsessége démonikus (Jakab 3:15), és ha arra gondolunk, hogy jelenleg a Sátán ennek a világnak az istene, akkor nem nehéz megértenünk Jakab érvelésének igaz voltát.
Keresztény összejöveteleken, és különösen a gyülekezeti tanács ülésein, sokszor hallok olyan beszédeket, amelyek a látszat szerint bölcsességből fakadnak. Ugyanakkor azonban valami kellemetlen érzés van a gyomrom mélyén. Ilyenkor ennek a világnak a bölcsessége próbálja meg eltéríteni Isten népét Isten terveitől és céljaitól. Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy gyakran az ellenség szól keresztények ajkain keresztül azért, hogy aláássa a Szellem munkáját.

Ha valakinek a beszéde nem áll a Szent Szellem irányítása alatt, akkor fennáll a veszélye annak, hogy kicsúszik az ember ellenőrzése alól. Jelen könyv legtöbb olvasójának az eszébe fog jutni legalább egy, de az is lehet, hogy több olyan ember, akinek a beszéde időnként ellenőrizhetetlenné válik. Ilyenkor nagyon könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy lábujjhegyen osonunk az ilyen emberek körül, nehogy keresztezzük a dolgaikat és magunkra zúdítsuk átkozódásaikat. Nem szabad ettől félnünk, különösen akkor nem, ha keresztények vagyunk. Tapasztalati tény azonban, hogy sok keresztény nem szabadult meg azoktól a démoni erőktől, amelyek megtérésük előtt irányították őket. Átvitték keresztény életükbe ugyanazt az istentelen módot, ahogyan másokhoz viszonyultak, amelyekről azt tapasztalták, hogy a világban teljes mértékben működött.
Nyelvünk képes arra, hogy kimondja Isten csodálatos igazságait, képes áldást mondani és bátorítani másokat, ugyanakkor a nyelv „...tűz, a gonoszságnak összessége. Megrontja az egész embert, és lángba borítja életünk folyását...” (Jakab 3:6). Nem csoda, hogy a démonok annyira szeretik az ellenőrzésük alá vonni a nyelvet, mert ennek használata által nagyon sok kárt tudnak okozni. És ha valaki nem engedi meg, hogy a Szent Szellem irányítsa a beszédét, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mindaz, ami kijön a száján, démonok befolyása alatt áll és alkalmanként közvetlenül a démonok szavait mondják.

22.       Ismétlődő vagy hosszú távú betegségek

Vannak olyan emberek, akik a jelek szerint minden betegséget elkapnak! Bármilyen járvány törjön ki a környezetükben, ők biztosan elkapják. Amint telnek-múlnak az évek, mindig újabb és újabb betegségeket állapítanak meg az orvosok a testükben. Miközben vannak olyan emberek, akiknek egész életükben csak jó tapasztalataik vannak, ezek az emberek csak úgy emlékeznek vissza, hogy „abban az évben, amikor elkaptam a mirigylázat”, vagy „abban az évben, amikor elkaptam az agyhártyagyulladást”.

Ha valaki ennyire hajlamos arra, hogy egymás után mindenféle betegségbe beleessen, akkor ennek oka gyakran egy szellem, amely rendszeres időközönként behívja a betegségek szellemeit. Egyszer imádkozni akartam valakiért, aki rendszeresen beteg volt. Nem mondtam meg neki előre, hogyan fogok imádkozni, egyszerűen csak hatalmat vettem a betegség szelleme fölött. Addig a pontig úgy tűnt, hogy valóban áldásban részesül az imádságon keresztül, de mihelyt halkan imádkozni kezdtem a démon ellen, amelyről tudtam, hogy jelen van, hirtelen észbekapott, felegyenesedett, és így szólt: „Soha többé ne imádkozz így értem!” A démon felkelt, átvette fölötte az uralmat, és ezzel vége is szakadt az imádkozásnak!
Ez a démon általában nagyon örült annak, amikor valaki egy bizonyos időt imádságban eltöltött ezzel a férfival. Tudta, hogy a szokásos imádságok nem jelentenek veszélyt rá nézve. De mihelyt gyakorolni kezdtem Istentől kapott hatalmamat, a démon azonnal védekezni kezdett és gondoskodott arról, hogy az az ember azonnal véget vessen az imádkozásnak!
A betegségek ilyen jellegű szellemei általában bizonyos múltbeli események által kapnak jogot arra, hogy ilyen erős uralmat gyakoroljanak. Például amikor valaki örült egy betegségnek és felhasználta azt a saját céljaira, vagy arra, hogy magára vonja a figyelmet, vagy arra, hogy a saját utait járja. A betegségek ilyen jellegű felhasználása nagyon veszélyes, mert ezzel az ember lényegében azt mondja, hogy a betegség, amely a bukás közvetlen következménye, jó és örömmel kell azt fogadni.

A Sátán nagyon szereti, amikor az emberek eltorzítják az ige igazságát és besétálnak a táborába. Amikor valaki felhasználja betegségét mások manipulálására, vagy bármilyen más cél elérésére, akkor ezzel démoni irányításra nyitja meg magát, amelytől csak mélységes megtérés által lehet megszabadulni.
Mindig azt érzem, hogy nagyon sok ember, aki eljön hozzánk azért, hogy imádkozzunk a testi gyógyulásáért, valójában csak betegségének tüneteitől szeretne megszabadulni, de nem hajlandó megtérni abból, hogy ezeket vagy más tüneteket felhasznált saját akaratának érvényesítésére. Nem meglepő, hogy nem is gyógyulnak meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem gyógyul meg, az mind ebbe a kategóriába tartozik, csak azt állítom, hogy ha valaki beteg, akkor meg kell vizsgálnia saját magát és kérnie kell az Urat, hogy mutassa meg neki, volt-e olyan helyzet a múltjában, amelyet az ellenség ki tudott használni.