2013. március 28., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Amit csak akartok


Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. — JÁNOS 15,7.

Az  Úr  mondta  nekem  ezt,  amikor  egyik  szerettemért imádkoztam, aki közel volt a halálhoz: „Amit csak mondasz ezzel kapcsolatban, én azt fogom tenni.”
Egy konkrét esetben, amint a jogaimnak hangot adtam a helyzetet illetõen, az Úr eljött hozzám látomásban és azt mondta:  „Rendben  van,  adok  neki  még  ennyi  és  ennyi évet.  És  ezt  csak  ezért  teszem  meg,  mert  megkértél  rá.
Nincs a földön olyan apa, aki valaha is jobban vágyakozott volna arra, hogy többet tegyen a gyermekeiért, mint ahogy én vágyakozom az enyémekkel kapcsolatban erre. Bárcsak engednének nekem.” Akkor miért nem teszi meg Isten? Azért, mert nekünk együtt kell mûködnünk Istennel hitben. Az  az elképzelés,  hogy  Isten  egy  olyan  zsarnok,  aki uralkodik az emberek felett, szigorúan elnyomva õket, és mindent  megtehet,  amit  csak  akar,  akár  együttmûködik vele  az  ember  akár  nem,  csupán  a  tudatlanságból  fakad.
Nekünk is részünk van a dologban! De, hála Istennek, mi elfoglalhatjuk azt a helyet, ami jogosan illet minket. Az Úr Jézus Krisztus — Aki feje mindeneknek az Õ Teste javára — akadályoztatva van hatalmas terveiben és munkáiban,
mert az Õ Teste nem tudja értékelni az Õ felmagasztalásának mérhetetlen jelentõségét és azt a tényt, hogy mi együtt ülünk Õvele az Atya jobbján!


Megvallás:  Én  Krisztusban  maradok,  és  az  Õ  Igéje énbennem  marad.  Ezért  kérhetek,  amit  csak  akarok, és meglesz az nekem!