2013. március 25., hétfő

Kenneth E. Hagin - Megbénítva


Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, Õ is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt. — ZSIDÓ 2,14.

Hogy  megbénítsa  azt, akinek  hatalma  volt  a halálon, az ellenséget. — (Rotherham)
Jézus semmivé tette a sötétség seregeit! Megbénította halálosztó  erejüket! Amikor  Jézus  találkozott  Jánossal, aki  a  kijelentést  kapta  Pathmos  szigetén,  azt  mondta: „Én vagyok… az élõ; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön
örökké  Ámen,  és  nálam  vannak  a  pokolnak  és  a  halálnak kulcsai.” ( J el. 1,18)
A kulcsok a hatalmat jelképezik. Jézus legyõzte a sátánt és megfosztotta õt hatalmától. Jézus úrrá lett az egész pokol felett! Azonban nem önmagáért gyõzte le a sátánt. Értünk gyõzte  le.  Olyan  volt  ez,  mintha  te  és  én  személyesen
találkoztunk volna a sátánnal, legyõztük volna, megfosztva miden hatalmától, mesterként megállva felette.


Megvallás:  Jézus  az  én  fejem.  Jézus  az  Úr  mindenek felett.  Jézus helyettem gyõzte le a sátánt.  Jézus megfosztotta a sátánt a felettem való hatalmától. Ez olyan volt a menny, a pokol és az egész univerzum szemében, mintha én  magam  találkoztam  volna  a  sátánnal,  és  legyõztem volna,  megfosztva  hatalmától,  mesterként  állva  felette.
Ezért,  Krisztus  Jézusban  én  több,  mint  gyõztes  vagyok. Én a hatalom birtokosa vagyok, a sátán és annak minden serege felett mesterként és úrként állok!