2013. március 19., kedd

Dr. Leaf - Választásaink Nagyobb Hatással Vannak Ránk, Mint Gondolnánk!


Biztos vagyok benne, hogy valamikor élete folyamán már gondolkozott a gonosz természetéről, hogy ha Isten jó, akkor honnan származik a gonosz? Nos, Albert Einstein – egyik kedvencem – erre csodálatos választ adott: „A gonoszság akkor történik, ha Isten szeretete nincs benne az ember szívében!”
Azt szeretem Einstein válaszában, hogy rávilágít a döntéseink következményeire, ami az 5Mózes 30:19-ben is megtalálható. „…az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;” Naponta választásokat hozunk az öt érzékszervünk alapján az aktuális eseményekkel és élethelyzeteinkkel kapcsolatosan. Ezekre adott reakcióinkat is meghatározhatjuk. Ezek a választások biológiánk részévé válnak, és úgy kezdünk viselkedni, ahogy a Példabeszédek 23:7 írja. „Ahogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő!” (King James-fordítás)
Tudományosan ezt „az agy belső tulajdonsága” kifejezéssel írhatjuk le, ami lényegében azt jelenti, hogy bármi, amit mondunk vagy teszünk, az agyunkba régebben betáplált gondolataink eredménye!
Az ördög a hazugság forrása – az egyetlen dolog, amit tud tenni, hogy hazudik. Állításainak nincs se hatalma, se ereje, mivel Jézus a Máté 28:18–20-ban azt mondja: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.”, A Sátánnak ezért jogilag semmilyen hatalma sincs! Amit tenni tud, az az, hogy megpróbálja meggyőzni az embert, higgyen a hazugságainak! A hazugságokban való hit azt jelenti, hogy olyan fizikai valóságokká változtatjuk át a hallottakat, amik az ideghálózatok összetevőivé válnak, és amik alapján később elkezdünk cselekedni is. Vagyis amikor hallgatunk ellenségünk hazugságaira és el is hisszük azokat, akkor tulajdonképpen választottunk! Úgy döntünk ilyenkor, hogy fizikai valósággá alakítjuk a hazugságokat az agyunkban! Ezért képes kitervelni az ember az agyában gonosz dolgokat, majd pedig meg is valósítja azt!
Döntésünk eredményeként lesz a semmiből valami! Választásunk következtében egy erőtlen hazugságot fizikai realitássá tudunk tenni! Ezt a hihetetlen hatalmat eredetileg Isten adta az emberbe, azért, hogy tudjon gondolkodni, választani, és valóságot hozzon létre. Nem csoda, hogy azt mondja nekünk az Igében: válasszuk az életet!
Ha a szívünk nincs tele Isten szeretetével – ahogy Einstein a fenti idézetben mondta –, akkor ennek az ellentétét választottuk, és a gonosz alapanyagból rossz realitást készítünk. Ekkor a Zsidó 11-et szándékával ellenkező, rossz irányba használjuk. Amit az agyunkba beültetünk, az megnyilvánul a beszédünkben, majd tetteinken és az életünkön is! Szavaink hatással lesznek életünkre, a körülöttünk levő világra és az utánunk következő négy(!) nemzedékre! Ezt nevezik a tudományban epigenetikának, amiről így ír a Biblia:„…megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.”(2Mózes 20:5)
Ez azt jelenti, hogy a mai döntéseink nemcsak ránk vannak hatással szellemben, lélekben és testben, hanem a körülöttünk levőkre, sőt a leszármazottainkra is! Ha döntéseink jók, az remek! De ha rosszak, akkor egy sor negatív eseményt idézünk elő, azok kellemetlen következményeivel együtt!
Őszintén szólva, egyszerű a megoldás: használnunk kell az Isten által adott szabad akaratunkat, és oda kell szánnunk neki! Rendszabályoznunk kell a gondolatainkat, és kérnünk, hogy Isten vezessen bennünket minden döntésünkben!
A Szent Szellem vezessen ahhoz, hogy a döntéseink jók és ne gonoszak legyenek! Jusson eszünkbe, hogy a belénk oltott Ige képes megtartani a mi lelkünket.(Jakab 1:21)