2017. május 23., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 24.

Menj és többet ne vétkezz: Mit mond a Biblia?

"Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. (Zsolt 15:1-5)

"Hithű keresztényeknek fel kell ismerniük, hogy Isten legfőbb vágya és elvárása felénk, a folyamatos törekvés a szent életre, az Ő szentségének visszatükrözése, "Legyetek szentek, mert én szent vagyok." Herbert Lockyer Sr.

"Ne mondd, hogy királyi vér folyik az ereidben és Istentől születtél, csak ha bizonyítani tudod a származásodat azzal, hogy szentségre törekszel." William Gurnall


Mindnyájan jól ismerjük a házasságtörő asszony történetét a János 8-ban. A drámai eseményt szemléletesen tárja elénk az írás. Korán reggel van és Jézus a templomban tanít, hallgatókkal körülvéve, akik csüggenek minden szaván. Hirtelen feltűnik egy csapat vallásos vezető, egy asszonyt rángatva magukkal akit házasságtörésen kaptak. Ezek az emberek erre a lehetőségre vártak, tökéletes alkalom, hogy Jézust csapdába csalják. "Mester", - kérdezték, - "ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?" (Ján. 8:5,6)

Merne e Jézus ellentmondani Mózes törvényének azzal, hogy megszánja ezt az asszonyt? Vagy ellentmond a saját gyakorlatának, hogy irgalmat gyakorol a bűnösök felé, és inkább az Írást támogatja? Bármit is tesz, mi nyerünk, Ő veszít.

"Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt vala a földre.(Ján. 6b-8)

Milyen csodálatos válasz! Az Úr egy pillanat alatt megfordította a helyzetet. Többé már nem Ő volt kínos helyzetben. Az ellenfél volt abban. Pedig azt hitték, most megfogták Őt.

Tudták, hogy csak két lehetséges válasz közül választhat Jézus, és bármelyiket választja, az katasztrófa lesz a szolgálata számára. És nem utasíthatja el a kérdésüket. Ez egy nyilvános találkozás volt és Jézusnak cselekednie kellett. Mit tett tehát Ő? Talált egy harmadik választ a kérdésre, és ez Jézus ellenfeleinek volt katasztrófa: "A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ." Hirtelen hogy megváltozott minden.

És mi volt, amit Jézus a földre írt? Bár tudnánk! Csodálatos lenne elolvasni. (Nyilvánvalóan nem tudhatjuk és egyértelmű, hogy Isten nem akart bepillantást adni ebbe a titokba. De legtöbbünk nem tud ellenállni, hogy megossza a feltételezéseit. Néhány a legérdekesebb elképzelésekből: a tíz parancsolatot írta le; nők neveit írta le, akikkel a vallásos vezetők vétkeztek; egy kérdést írt le: "hol a férfi?") Bármit is írt, a hatás drámai volt. "Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva." Lesújtotta őket a saját lelkiismeretük, kárhoztatni akarták ezt a hölgyet a bűne miatt, holott ők is mind bűnösök voltak.

Fordította: Korányi Tamás