2017. május 16., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 23.

Az utolsó állapot, ami számít, a végső elszámolás a lényeges. Hány csapat van a sportban, akik gyors kezdés után magasra küzdik fel magukat, hogy aztán csúfosan elrontsák a játék vagy a szezon végén. A jó kezdet a végső bukást még kiábrándítóbbá teszi. Pál elmondhatta magáról: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" (2 Tim. 4:7). Az ő 'aharit'-ja dicsőséges volt, az életpályája következetes. Így kell, hogy legyen velünk is!

Az Ige biztosít minket arról, hogy a gonosz 'aharit'-ja a megromlás lesz (Péld 14:12) és az ő reménységük elvész. (Zsolt 37:37 ; 109:13) Valójában a Példabeszédek azt mondja , hogy a gonosznak nincs is igazi 'aharit'-ja , hiszen minden öröksége a sötétség és romlás. (Péld. 24:20) De az igaznak csodálatos 'aharit'-ja lesz. Van valamink, amire előre nézhetünk. "Mert ennek bizonyos vége ('aharit') van; a te várakozásod meg nem csalatkozik." (Péld.23:18) "Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő ('aharit') a béke emberéé." (Zsolt 37:37) "Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget ('aharit') adjak néktek." (Jer.29:11)

A hívők 'aharit'-ja áldott lesz. Egy napon Isten trónja körül fogunk állni, elárasztva az Ő dicsőségével és szépségével, leírhatatlan ragyogásban.Csak elképzelni tudom, amint látom ott a feleségemet de annyira átváltozva, vakító fényben, sugárzó ragyogásban.hogy nehezen tudom felismerni őt. "Tényleg te vagy? Olyan vagy mint egy angyal!" Igen ez lesz az igazak 'aharit'-ja. Még Bálám is megértette ezt az igazságot: "Ki számlálhatja meg a Jákób porát, és Izráel negyedrészének számát? Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, ('aharit') mint az övé!" (IV Móz. 23:10) Sajnálatosan , az a megvásárolható próféta az istentelenek halálával halt meg, mivel "a gonoszság díját kedvelte" (2 Pét. 2:15) Az ő 'aharit'-ja átkozott volt. Milyen lesz a te 'aharit'-od?

Ne légy olyan, mint Ézsau, aki eladta elsőszülöttségi jogát egy egyszerű ételért. Ne légy olyan mint az a gazdag üzletember, kínozva és halálra verve, mert az ő kéjvágya megnyitotta az ajtót a rombolás számára. Ne légy olyan mint az a lázadó fiatal lány, megalázva, bántalmazva és brutálisan meggyilkolva, mert nem tudott otthon maradni a szüleivel. Ne légy olyan, mint az az elhívott pásztor, aki engedett a csüggedésnek ami villámgyors lezülléshez vezette és végül AIDS beteg és AIDS fertőző is lett. Ne légy olyan, mint a részeges az utcán, elesve a siker beteljesülésétől, mert megtörve az élet terheitől, először elbűvölte őt az alkohol adta nyugalom, aztán a méreg áldozatává vált. Ne légy olyan mit Marlboro Man, az élet, az erő és szabadság szimbóluma, de valójában egy 10 centis nikotin uralkodó rabszolgája, végül az értelmetlenül belehalva a rákba. Ne! Figyelj a tanácsra, engedelmeskedj a tanításnak, és a te végső napod dicsőséges lesz.

Hallottad a figyelmeztetést. Légy bölcs! Emlékezz az 'aharit-ra!

Fordította: Korányi Tamás