2017. május 31., szerda

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 1.

Istennek az a vágya, hogy jó egészségben éljünk. Isten eredeti tervében nem volt benne a halál, amitől ma annyi ember fél. Amikor Isten megalkotta az embert örök életre teremtette meg őt. Az ember eredeti rendeltetése az volt, hogy Istennel éljen örökké Éden kertjében, és élvezze az élet fájának gyümölcsét. Az ember bukása azonban halált hozott rá, és a betegség szolgaságát, amely a halál munkaeszköze. Így vált az ember halandó lénnyé. Ennek megfelelően az ember megmentésére irányuló kozmikus isteni terv szerves része lett a betegségből való szabadulás is. Isten ezt a felelősséget ráruházta Jézusra, az Ő egyszülött fiára. Ennyire törődik egészségünkkel!

Istennek népére vonatkozó vágya az egészség! Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi akadályozza meg a jó egészséget. Mi a betegség forrása? Aztán megnézzük a mai egyház és az isteni gyógyítás ajándéka közötti kapcsolatot. Ezután, csak az maradt hátra, hogy gyógyulást nyerünk betegségeinkre. Új szemlélethez fogunk jutni. A betegséget és átkokat hátrahagyva megújult élettel megyünk tovább az utunkon.

A betegség forrása

Ismernünk kell a betegség forrását ahhoz, hogy gyönge testünk megerősödjön és visszanyerje egészségét. Amíg ezt nem tudjuk, lehetetlen megszabadulni a betegségtől. A betegség természetes forrása nem tárul fel önmagától, ahogy a rákos sejtek sem mutatják meg természetüket. Ha Krisztus keresztje rávilágít a betegség forrására, azonnal megerőtlenedik és elpusztul. Három gonosz erő van, amely ránk hozta a betegséget, mégpedig a bűn, az ördög, és az átok. Nem is lehet őket külön kezelni, mert mindig együttműködnek. Az ördög Isten elleni bűnre csábítja az embert, a bűn pedig magával hozza Isten átkát. Most pedig foglalkozzunk egy kicsit e három halálba vivő gonosz erővel.

A bűn

A szellemi halál oka, a bűn, amely azonnal utolérte Ádámot és Évát, amikor vétkeztek.

"És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a Jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon eszel arról, bizony meghalsz." (Mózes 2,16-17)

Isten szigorú tilalma ellenére a Sátán elámítottá Ádámot és Évát. Amikor ettek a tiltott gyümölcsből, a halál ítélete alá kerültek. "Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel." (I.Mózes 3,19)

Ezzel kezdődött az emberiség tragédiája. Az ember szellemileg meghalt és megszűnt az Istennel való kapcsolata. Ez a halál nem azt jelenti, hogy megszűntek létezni. Ez szellemi halál volt. Az ördög megrontotta az embert és halált hozott rá. Isten kiűzte őt a kertből, és ezt mondta:

"...Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen." (I.Mózes 3,22) Ettől kezdve Ádám és leszármazottai nem menekültek meg a fizikai haláltól. Ettől a pillanattól kezdve a halál ereje elkezdte a maga pusztító munkáját Ádám szellemében és testében.

"Annakokáért; miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkez­tek." (Róma 5,12)

Az ember szellemi halála, az Istennel való párbeszéd megszakadása megelőzte testi halálát. Azt is mondhatjuk, hogy a szelem halála, a halál zsengéje volt. Jób könyvében ezt olvassuk:

"Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje." (Jób 18,13)

Ez a vers jelképes fogalmakban utal a halálra. Amikor Ádám bűnt követett el, szelleme azonnal meghalt, és teste is azonnal bomlásnak indult. Isten olyan erősnek teremtette az emberi testet, hogy szellemi halála után majdnem ezer évig tartott, míg a halál ereje elpusztította.

Mivel a világ ma tele van bűnnel kevesebb, mint száz év elegendő ahhoz, hogy a halál ereje elpusztítsa a testet. Ez is élesen bizonyítja azt, hogy a bűn és a halál ereje fogságban tartja az embert. A bűn okozza a szellem halálát, amely a test halálában vált nyilvánvalóvá. Ennek a folyamatnak az első állomása a betegség. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a szellem halála lett a "halál zsengéje". A betegség kezelésénél nem elegendő csak a fizikai szükségeink meglátása. Amikor keressük a betegség forrását, és kezeljük azt, sokkal gyorsabban és pontosabban is eljárhatunk. Erre biztat bennünket Jakab is levelében.

"Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok; mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése." (Jakab 5,16)
Ez a szakasz arra tanít bennünket, hogy az ember bűne miatt jött létre a betegség. Gyógyulásunk Jézus megváltó kegyelméből ered, így megkaphatjuk testünk gyógyulását is, amikor bűnbocsánatot kapunk.