2017. május 24., szerda

Jób könyve 8.

1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Meddig beszélsz efféléket? hatalmas szél szádnak mondásai! 3. Vajjon Isten jogot ferdít-e, avagy igazságot ferdít-e a Mindenható? 4. Ha fiaid vétkeztek ellene, odabocsátotta őket bűnük kezébe. 5. Ha te keresve fordulnál Istenhez s a Mindenhatóhoz könyörögnél; 6. ha tiszta és egyenes vagy: bizony most virrasztana feletted s békét adna igazságos hajlékodnak; 7. s ha csekély volt múltad, a te jövőd felette nagy lesz. 8.Mert kérdezd csak az előbbi nemzedéket s figyelj őseik kutatására; 9. mert mi tegnapiak vagyunk és nincs tudomásunk, mert árnyék napjaink a földön! 10. Nemde ők oktatnak majd téged, megmondják neked és szivökből fakasztanak szavakat: 11. Magasra nő-e a sás mocsár nélkül, nagyra-e a káka víz híján? 12. Még rügyében van, le nem szakítható, és minden fűnél előbb szárad el. 13. Ilyenek az útjai mind az Istenről feledkezőknek s az istentelennek reménye elvész. 14. A kinek megszakad a bizodalma és pókháló a menedéke; 15. rátámaszkodik házára, de meg nem áll, hozzá kapaszkodik, de nem marad meg. 16. Nedvében álló ő a nap előtt, s kertjén túl tejed a hajtása; 17. kőhalmon fonódnak össze gyökerei, kőházat szemel ki magának. 18. Ha kipusztítják helyéből, megtagadja őt: nem láttalak! 19. Lám, az az útjának a vígsága s a porból mások sarjadnak ki. 20. Lám, Isten nem veti még a gáncstalant s nem fogja kézen a gonosztevőket. 21. A míg nevetéssel tölti szájadat s ajkaidat rivalgással, 22. gyűlölőid szégyent öltenek, s nincs meg a gonoszoknak sátra.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)