2017. május 11., csütörtök

David Yonggi Cho - Dániel könyve 47.

A dél és észak királyai közötti háború

"És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérel közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta és uralkodik és ez föléje nő amannak és birodalmat szerez, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása." (11, 5)

Ahogy korábban is tárgyaltuk, a Nagy Sándor biro­dalmának felosztása után létrejött négy királyság közül kettő - Egyiptom és Szíria - domináns szerepbe került. Az ebben a versben említett déli király I. Ptolemaios Soter, aki i.e. 323 és 285 között volt Egyiptom uralkodója. Az északi király I. Seleucos Nicator, Szíria királya volt, aki i.e. 312-től 281-ig volt trónon.

Seleucos Nicatort korábban Antigonus, babiloni uralkodó elüldözte, ő Egyiptomban, Ptolemaios Soternél keresett menedéket. Egyiptomi segítséggel legyőzte Antigonust, így Szíria királya lett, ura a Kisázsiától egészen Indiáig húzódó hatalmas birodalomnak. Kezdetben Egyiptom segítette tehát, később azonban birodalma erősebb lett Egyiptomnál, s ezzel elkezdődött az a háború, mely az azt követő 150 évben át végig tartott.

"És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar ereiét meg nem tarthatja (de nem tudja megőrizni hatalmi pozícióját /a leány/), és ő sem áll meg, sem az ő karja (és ő /az északi király/ sem tudja megtartani erejét), hanem kiszolgáltatják őt (a déli király leányát), és az ő kísérőit és az ő nemzőjét és azt, aki őt egy ideig (abban az időben) gyámolítottá." (11,6)

Ezek a szavak is beteljesedtek a történelem folya­mán. Észak (azaz Szíria) királyával való diplomáciai kap­csolatainak megszilárdítása céljából II. Ptolemaios Philadelphus, Dél (azaz Egyiptom) királya (i.e. 285-246) lányát, Berenice-t a szíriai II. Antiochus Theoshoz (i.e. 261-246) akarta adni. II. Antiochus azonban már házas volt. Ptole­maios azonban addig erőltette Antiochust, míg az végül saját akarata ellenére elvált feleségétől, Laodice-től, hogy elvegye az egyiptomi hercegnőt, Berenice-t. Antiochus azonban nem tudta elfelejteni korábbi feleségét. így mikor újdonsült apósa, Ptolemaios évek múltán betegség miatt meghalt, Antiochus visszahozta Laodice-t a palotába.

Laodice egész idő alatt keserű haraggal várt, lesve a bosszúra alkalmas lehetőséget. Amint visszatért a palotá­ba, meggyilkolta Antiochust, Berenice-t és fiukat, III. Antiochust. Ezután csellel saját fiát emelte szíriai trónjára, hogy rajta keresztül ő maga uralkodhasson. Olvasd el újra a 6. verset, és meglátod, hogy szóról szóra betelt minden részlet! Milyen elképesztően pontos volt ez a prófécia - ahogy el is várhatjuk, hiszen Istentől származik!

Szíria és Egyiptom tovább harcol

"De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül (az ő /a déli király lánya/ vonalának leszármazottal közül), aki a had ellen jön majd, és tőr az északi király erősségeire, és azokat beveszi és megszállja (és nagy erőt fog felmutatni). És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany-, és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendőre erősebb lesz, mint az északi király (és néhány évig a maga részéről nem fog az északi királyra támadni). Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földére." (11, 7-9)

Ez a rész Dániel korához képest háromszáz évvel későbbi dolgokra ad próféciát.

Miután II. Ptolemaios meghalt, Berenice - az Antiochushoz férjhez adott egyiptomi hercegnő - bátyja lépett Egyiptom trónjára. III. Ptolemaios Eurgetes néven vált ismertté (i.e. 246-221). Mivel alig várta a pillanatot, hogy húga halálát megbosszulja, hatalmas sereget szervezett és támadást indított II. Seleucos Callinicus (i.e. 246-226), Szíria akkori királya ellen, aki Leodicének, húga gyilkosának fia volt. Az egyiptomi seregek tönkreverték Szíriát.

E nagy háború után a harci cselekmények több éven át szüneteltek, míg Szíria újból erőre kapott. Ekkor Szíria nagy sereget gyűjtve Egyiptom ellen vonult i.e. 240-ben, de újra vereséget szenvedett - pontosan, ahogy ezek a sorok előrejelzik.

"De az ő fiai fegyverkeznek és sok nagy sereget gyűjtenek, és (egyikük) hirtelen jön és beözönlik és átmegy és visszatér (és véghezviszi a tervet), és ha­dakoznak mind az ő erősségéig." (11,10)

Miután a szíriai II. Seleucos Callinicus a leírtak sze­rint kudarcot vallott az Egyiptom elleni hadjáratban, megbetegedett és meghalt. Fiai azonban keresztülvitték elképzelését. Első fia, III. Seleucos (i.e. 226-223) több sikertelen hadjáratot is indított Egyiptom ellen, s az egyik során fiatalon meghalt, őt azonban öccse III. Antiochus (i.e. 223-187) követte, aki megverte Egyiptomot és egészen Gázáig megszállta az addig Egyiptom által birtokolt területeket.

Ismét felhívom a figyelmedet arra, hogy Dániel próféciája ezekről a fiakról 300 évvel ezelőtt keletkezett! Ez a prófécia szóról-szóra beteljesedett a történelemben! Isten Igéje igaz, és a legkisebb betű, a legapróbb tollvonás sem hullik a földre.