2017. május 22., hétfő

Jób könyve 6.

1. Felelt Jób és mondta: 2. Vajha mérve mérnék bosszúságomat a gyötrelmemet mérlegre vetnék egyaránt! 3. Mert most tengerek fövenyénél nehezebb, azért megzavarodtak szavaim. 4. Mert a Mindenható nyilai vannak bennem, a melyeknek mérgét lelkem issza; Isten ijedelmei sorakoznak ellenem. 5. Ordít-e a vadszamár a pázsiton, avagy bőg-e az ökör abraka mellett? 6. Ehető-e a mi ízetlen, só nélkül, avagy van-e íz a tojás fehérjében? 7. Vonakodott hozzá nyúlni a lelkem; azok az én kórságos ételem. 8. Bárcsak beteljesednék kérésem s reményemet megadná Isten; 9. s tetszenék Istennek, hogy összezúzzon engem, megoldaná kezét, hogy véget vessen nekem! 10. Akkor volna még vigasztalásom – fölszökném kíméletlen fájdalomban – hogy nem tagadtam meg a Szentnek szavait. 11. Mi az erőm, hogy várakozzam, s mi a végem, hogy türtessem magam? 12. Avagy kövek ereje-e az én erőm, vagy ércz az én húsom? 13. Hiszen segítségem nincs bennem, és üdvösségem elutasíttatott tőlem. 14. Az elcsüggedőt barátjától szeretet illeti, ha el is hagyja a Mindenható félelmét! 15. Testvéreim hűtelenek lettek mint a patak, mint a hogy medrükben a patakok eltűnnek. 16. A melyek sötétlenek a jégtől, bennök rejtőzik el a hó; 17. mikor hőség éri, megsemmisülnek, midőn meleg van, elenyésznek helyükből. 18. Kanyarodnak útjuk ösvényei, elhúzódnak a pusztaságban és elvesznek. 19. Ide tekintettek Téma karavánjai, Sába vándorcsapatai reménykedtek bennük; 20. megszégyenültek, hogy bíztak, elérkeztek odáig és elpirultak. 21. Mert most az övéi vagytok, láttok rettegést és féltek. 22. Hát mondtam-e: adjatok nékem, és vagyontokból vesztegetést ajáljatok értem, 23. és szabadítsatok ki szorongatónak kezéből s zsarnokok kezétől váltsatok meg engem? 24. Tanítsatok engem s én elhallgatok, és ha mit tévedtem, értessétek meg velem. 25. Mi hathatósak az egyenes beszédek, de miképp fedne feddés, minő a tietek? 26. Szókat tekintetek-e feddésnek és szélnek az elcsüggedettnek beszédeit? 27. Még árvának is nekiestek és áskálódtok barátotok ellen. 28. Most hát egyezzetek bele, forduljatok felém, arczotokba vajjon hazudom-e? 29. Térjetek meg, kérlek, ne essék jogtalanság, igen, térjetek meg, folyton áll ebben az igazam! 30. Van-e nyelvemen jogtalanság, avagy ínyem nem érezné-e a gyötrelmeket?

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)