2017. május 25., csütörtök

David Wilkerson - Már tanítóknak kellene lennünk 3.

Kik ezek a szolgálattevők?

Ők azok a tanítók, akikről Mózes beszél, és akiket a zsidó levél írója is megemlít. Pál is beszél róluk, "élő levélnek" nevezi őket. Ahogy Ézsaiás kijelentette, ezek a tanítók nem lesznek többé elrejtve, hanem előállnak, hogy mindenki lássa őket.

Ilyen tanítók talán még soha nem álltak a szószéken. Talán soha nem tanítottak órán vagy egy otthoni Bibliatanulmányozáson. Lehet, hogy egyáltalán nincsenek is szónoki képességeik. Amivel rendelkeznek, az a harcokban megszerzett hitük, amely kitartott minden próbatétel és szenvedés során.

Most sok ezek közül a tanítók közül saját szenvedéseivel van elfoglalva. Sokan egész nap csapások alatt állnak, végeláthatatlan fájdalmat és próbatételt élnek át. De ezek a szolgák győztesek. Az elkeseredés és csüggedés szürke mocsarából erőteljes hittel emelkednek ki. Hogyan lehetséges ez? Ezek a szolgák naponta legyőzik az ellenséget a hitükkel, amelyet Isten ígéreteivel együtt alkalmaznak.

Ezek az emberek akár könyvet is írhatnának arról, amit elszenvedtek. És mindeközben nem estek pánikba. Sőt, továbbléptek egy belső reménységgel, az Úrba vetett bizalmukkal még erősebbé váltak. Nézzük át az alábbi erőteljes példákat:

- Az egyik tanító egy Istennek elkötelezett nő, aki kínzó nehézségeket él át. Minden nap az a szomorú feladat várja, hogy ellássa értelmi fogyatékos fiát és tébolyodott idős anyósát. Ez a nő állandóan résen kell, hogy legyen, mert bármelyikük elszökhet vagy felgyújthatja a házat. Elmondta, hogy mennyire elfárad néha, azt fontolgatva, hogy vajon kihúzza-e másnapig. Ami naponta megtartja őt, az az, hogy imádkozik. Ez a nő elsőkézből tudja, hogy hogyan menjen Isten kegyelmének trónja elé, hogy irgalmat találjon a szüksége idején. Arról ír, hogy a Szent Szellemtől kap hatalmas mértékű erőt és vigasztalást. És így, a példáján keresztül másokat tanít, hogy hogyan győzzenek a nehézségek közepette.
- Ismerek egy istenfélő pásztort, aki szívátültetésre vár. Az állapota miatt fizikailag nem képes prédikálni. Nincs munkája vagy bármilyen biztos bevétele és a szívgyógyszere nagyon drága. Az egészsége szempontjából egy sétáló időzített bomba. Azonban ez a pásztor Isten rejtett tanítóinak egyike, akiket az Úr előhozott, hogy mindenki láthassa. Valamikor visszavonultságban élt, de most példa azok számára, akik körülveszik. Az aggódó családtagok hite időről időre megerősödik, ahogy látját bizalmát az Úrban nap mint nap. Én egy szolgálattevő házaspártól hallottam róla, akik ismerik őt és látták megingathatatlan hitét. Időnként ez a nagyszerű ember úgy érzi, hogy nincs szolgálata. De valójában ismeretlen emberek tömegeit tanítja, akiknek szüksége van arra, hogy Isten hűségéről halljanak a szenvedéseik közepette.

Te is egy vagy Isten élő apostoli levelei közül, akit a körülötted levők ismernek és olvasnak.

Kedves szent, a kérdésem hozzád a következő: Mit mond az életed a körülötted levőknek? Milyen olvasmány életed könyve?

Megindít az a sok bizonyság, ami az irodánkba érkezik. Olyan szolgálattevőkről olvasunk, akik reménnyel vannak eltelve miközben elveszítették munkájukat, békességük van a fizikai betegségek alatt, bátrak a végtelen szenvedés ellenére. És egy közös mindannyiukban: Imádkoznak.

Ők tanítók, élő apostoli levelek, Isten szerelmes levelei a reménytelen világnak. Azért váltak ilyenné, mert folyamatos közösségük van az Úrral minden próbatétel és küzdelem alatt. Teljesen megbíznak Jézusban, hogy megújítja erejüket a folytatáshoz. Teljesen a Szent Szellem irányítása alatt állnak. Folyamatosan Isten trónja elé járulnak kegyelemért a szükségük idején.

Kérdezlek: A nehéz időkben tanító vagy-e, szolgálsz-e személyes példáddal másoknak? Lehetetlen megtartani a hitet anélkül, hogy bátran a trón elé ne járulnál imádságban mindazért, amire szükséged van. Sürgetlek, hogy naponta menj az Úr elé azért a kegyelemért, amire szükséged van. Elő fog téged is hívni, mint tanítóinak egyikét!