2017. május 31., szerda

Jób könyve 13.

1. Lám, mindet látta szemem, hallotta fülem s meg értette. 2. Tudástokhoz képest tudom én is, nem esem messze tőletek. 3. Azonban én a Mindenhatóval beszélnék s Istennel szemben védekezni kívánok. 4. Azonban ti hazugsággal tapasztók vagytok, semmit se gyógyítók mindnyájatok. 5. Vajha hallgatva hallgatnátok, s az bölcseségül lenne nektek! 6. Halljátok csak védekezésemet s ajkaim pörlésére figyeljetek. 7. Istenért beszéltek-e jogtalanságot és érte beszéltek csalárdságot? 8. Személyét tekintitek-e, avagy Istenért pöröltök? 9. Jó lesz-e, midőn kikutat benneteket, avagy mint embert ámítanátok, ámítjátok őt? 10. Feddve fedd majd titeket, ha titokban személyt válogattok. 11. Nemde a fensége megrémítene benneteket, s rátok esne rettentése? 12. Emlékmondásaitok hamu-példázatok, akár agyag-magaslatok a ti magaslataitok. 13. Hallgassatok el előttem, hadd beszélek én, essék meg rajtam bármi is! ” 14. Bármiképpen – fogaim között viszem húsomat, s lelkemet tenyeremre teszem. 15. Lám, megöl engem: várakozom ő rá; csak útjaimat védeném arcza előtt. 16. Az is segítségemre való, hogy színe elé nem juthat képmutató. 17. Hallva halljátok szavamat és közlésemet füleitekkel. 18. Íme, kérlek, elrendeztem a jogügyet, tudom, hogy nekem lesz igazam. 19. Ki az, ki perbe száll velem, mert most ha hallgatnom kell, kimúlok. 20. Csak kettőt ne tégy velem, akkor színed elől nem rejtőzöm el: 21. Kezedet távolítsd el rólam, és ijesztésed ne rémítsen engem; 22. aztán szólíts és én felelek, vagy beszélek én s te válaszolj nekem. 23. Mennyi bűnöm és vétkem van nekem, bűntettemet és vétkemet tudasd velem! 24. Miért rejted el arczodat és ellenségednek tekintesz engem? 25. Vajjon elhajtott levelet riasztasz-e, és száraz tarlót üldözöl? 26. Hogy keserűségeket irsz föl ellenem s örökölteted velem ifjúkorom bűneit; 27. és karóba tested lábaimat, megvigyázod mind az ösvényeimet, lábaim gyökerei köré húzod jeledet. 28 És ő mint a rothadék szétmállik, mint ruha., melyet moly emésztett.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)