2017. május 29., hétfő

Igegyűjtemény pénzügyekkel, munkával kapcsolatosan 6.

15. Kiszabadítja a nyomorgót nyomorúsága által s a szorongatás által megnyitja fülüket. 16. Kicsábít téged is a szükség szájából, tág térre, melynek helyén nincs szorongás, s a mi rászáll asztalodra, tele van zsiradékkal.
Jób 36:15-16.

1. Boldog a férfi, a ki nem járt gonoszok tanácsán, sem vétkesek útján nem állt, sem csúfolók ülésében nem ült; 2. hanem az Örökkévaló tanában telik kedve és az ő tanáról elmélkedik nappal és éjjel. 3. ”Olyan lesz, mint vízerek mellé ültetett fa, mely gyümölcsét megadja a maga idejében, és levele nem hervad el; És mindenben, a mit tesz, szerencsés lesz.
Zsoltárok 1:1-3.

1. Zsoltár Dávidtól. Az Örökkévaló a pásztorom, nincs hiányom. 2. Pázsitos réteken heverésztet engem, nyugodalmas vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet felüdíti, vezet engem az igazság ösvényén, az ő neve kedvéért. 4. Ha járok is homálynak völgyében, nem félek bajtól, mert te vagy mellettem; botod és istápod – azok vigasztalnak engem. 5. Terítesz számomra asztalt, szorongatóimnak előtte, bekened olajjal fejemet, serlegem telistele. 6. Csupa jóság és szeretet követnek engem éltem minden napjaiban, és ülök az Örökkévaló házában hosszú életen át.
Zsoltárok 23.


4. Mondjátok nagynak az Örökkévalót velem együtt, s hadd magasztaljuk nevét egyetemben! 5. Kerestem az Örökkévalót és meghallgatott engem, s minden félelmemből megmentett. 6. Hozzá tekintettek föl és ragyogtak, s arczuk el nem pirulhat. 7. Ez az a szegény, ki felkiáltott, s az Örökkévaló hallotta, és mind a szorongásaiból megsegítette. 8. Táborozik az Örökkévaló angyala az ő tisztelői körül, és kiszabadítja őket. 9. Érezzétek meg és lássátok, hogy jó az Örökkévaló; boldog a férfi, ki menedéket talál benne! 10. Féljétek az Örökkévalót, szentjei ti, mert nincs hiánya tisztelőinek.
Zsoltárok 34:4-10.


1. Dávidtól. Ne gerjedj föl a gonosztevők ellen, ne irígykedj azokra, kik jogtalant mívelnek. 2. Mert mint a fű gyorsan levágatnak, s mint zöld pázsit elhervadnak. 3. Bízzál az Örökkévalóban és tégy jót, lakjál az országban és járj hűség után. 4. S gyönyörködjél az Örökkévalóban, s megadja neked szíved kérelmeit. 5. Hárítsd az Örökkévalóra útadat, bízzál benne, ő majd megcselekszi; 6. majd kihozza mint a világosságot igazadat, és jogodat, mint a déli fényt.
Zsoltárok 37:1-6.

IMIT fordítás