2015. november 24., kedd

Philip Yancey és Tim Stafford - Éjszakai találkozó

János 3,16 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma szűkíti a kamera látószögét, és ráközelít néhány személy arcára: hol egy nőt látunk a kútnál, hol egy vak férfit vagy a zsidó főtanács egyik tagját. János apostol így ad személyes betekintést abba, hogy milyen hatással volt Jézus másokra.

Figyeljük meg a Nikodémussal folytatott beszélgetést, aki valószínűleg azért megy Jézushoz az éj leple alatt, hogy látogatása titokban maradjon. Jó hírét és saját biztonságát kockáztatja azzal, hogy találkozik Jézussal, hiszen farizeus társai megesküdtek, hogy megölik Jézust. Nikodémusnak azonban égető kérdései vannak, méghozzá a legfontosabb kérdések, amelyeket ember feltehet: Ki vagy te, Jézus? Valóban Istentől jöttél? Jézus az újonnan születés képével válaszol, és a Nikodémushoz intézett szavai talán az egész Biblia legismertebb részét képezik. Jézusnak ezt a kijelentését valószínűleg többen tudják fejből, mint a Biblia bármely más igeversét. Néhány szóba sűríti a megváltás történetét: Isten szereti a világot, ezért odaadta a Fiát, hogy ha valaki hisz benne, üdvössége legyen (16. vers).

Kulcs az élethez

Jézusnak Nikodémushoz intézett szavai minden bizonnyal célba találtak, legalábbis erre utal a zsidó főember későbbi megjelenése az evangéliumban (lásd János 19,39). Ezt a beszélgetést követően az apostol a Keresztelő Jánossal való találkozásról tudósít. Az emberek kifaggatják a radikális prófétát az új tanítóval kapcsolatban, aki tömegeket vonz maga köré a Jordán folyó túlpartján. János válaszában Jézus szavai visszhangoznak, amikor megerősíti, hogy Jézusnál vannak az örök élet kulcsai, és valóban ő az, aki előtt János hírnökül küldetett. János, a nagy próféta, Jézus kortársa fejet hajt Jézus előtt: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”