2015. november 12., csütörtök

Dave Hunt - Purgatórium 1.

Az isteni igazság kinyilatkoztatása szerint a bűn következménye a büntetés. Isten szentsége és igazságossága szerint a bűnökért vezekelni kell. Ez a földön az élet nyomorúságai, szenvedései és megpróbáltatásai, de legfőképpen a halál által valósulhat meg. A vezeklés a másvilágon is történhet tűz, gyötrelem és tisztító büntetések által...
Ez a büntetés Isten igaz és irgalmas ítélete. A büntetés azért fontos, hogy lelkünk megtisztuljon, az erkölcsi rend szentsége megerősödjön, és hogy Isten dicsősége helyreálljon teljes fenségében.

A II. vatikáni zsinat dokumentumából

Ha valaki azt állítja, hogy a megigazulás kegyelmének elfogadása után a megtérő bűnös nem ítéltetik örök kárhozatra, és nincs szükség arra, hogy a földi élete során továbbra is vezekeljen bűneiért, illetve hogy a purgatóriumban megtisztuljon mielőtt átlépi a mennyek kapuját, legyen átkozott.
A tridenti zsinat határozatából

Amint azt az előbbi idézetek mutatják, a katolicizmus azt tanítja, hogy bár Krisztus halála lehetővé tette a bűnök bocsánatát, a feloldozandó bűnösnek mégis némi ismeretlen intenzitású és időtartamú, meghatározatlan fájdalmat vagy tortúrát el kell szenvednie megtisztulása céljából, hogy ezáltal még alkalmasabbá váljon a menny számára. Noha a katolicizmus azt mondja, hogy a tisztulás elméletileg lehetséges ez élet szenvedései és valaki halála által, senki, még maga a pápa sem tudhatja, hogy vajon ez megtörtént-e már. Következésképpen szinte minden egyes katolikus számít arra, hogy bizonyos időt a purgatóriumban fog eltölteni. A purgatórium doktrínájának elutasítása a Római Katolikus Egyházból való automatikus kiközösítést vonja maga után.

A tridenti és a II. vatikáni zsinat is beszél azokról, akiknek, bár Krisztus szenvedett a bűneikért „vezekelniük kell a purgatórium tüzében.” Következzék a II. vatikáni zsinat további magyarázata e doktrínáról:

A purgatórium doktrínája világosan megmutatja, hogy a bűn ugyan elvetetett, de annak büntetése, avagy annak következményei megmaradnak levezeklésre vagy megtisztításra...
A purgatóriumban azok lelkei, akik Isten könyörületességében haltak meg és igazán bűnbánóak, de nem egyenlítették ki bűneiket és mulasztásaikat megfelelő penitenciával, a halál utáni büntetésekkel lesznek megtisztítva.''

Hogy milyen a megfelelő penitencia? Senki nem tudja. Az Egyház soha nem határozta meg. És vajon mondja-e valahol a Biblia, hogy a büntetés megtisztít a bűntől? Nem mondja.