2015. november 26., csütörtök

Példabeszédek 1:1-19.

1. Példabeszédei Salamonnak, Dávid fiának, Izraél királyának. 
2. Hogy tudjunk bölcsességet és oktatást, hogy értsük az értelmesség mondásait; 
3. hogy elfogadjunk belátásra való oktatást, igazságot, jogot és egyenességet; 
4. hogy adjanak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak tudást és meggondolást; 
5. hallja a bölcs s gyarapodjék tanulságban, s az értelmes útmutatást szerezzen; 
6. hogy értsünk példázatot s ékes beszédet, bölcsek szavait és rejtvényeiket. 
7.Istenfélelem a tudás kezdete; bölcsességet és oktatást az oktalanok megvetnek. 
8. Halljad, fiam, atyád oktatását és el ne hagyjad anyád tanítását; 
9. mert kecses füzér azok fejednek és díszlánc a te nyakadnak. 
10. Fiam, ha téged vétkesek csábítanak, ne engedj! 
11. Ha azt mondják: jer velünk, leselkedjünk vérre, ólálkodjunk ártatlanra ok nélkül; 
12. nyeljük el őket elevenen, mint az alvilág és egészen, mint a verembe szállókat; 
13. mindenféle drága vagyont találunk, megtöltjük házainkat zsákmánnyal; 
14. sorsodat veted közöttünk, egy zacskónk lesz mindnyájunknak: 
15. fiam, ne járj az úton velük, tartsd vissza lábadat ösvényüktől; 
16. mert lábaik rosszra futnak, és sietnek vért ontani. 
17. Hisz hiába van kivetve a háló minden szárnyas szemei előtt. 
18. Ők pedig a maguk vérére leselkednek, a maguk lelkére ólálkodnak. 
19. Ilyenek útjai mindenkinek, ki nyerészkedést űz: gazdájának lelkét veszi az el.

IMIT fordítás
(Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat.
Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)