2015. november 27., péntek

Alfred Kuen - Bibliatanulmányozás gyakorlatban (részlet) 1.

Fölfedezés

Arról van itt szó, hogy mindazt, amit az igeszakaszban találunk, tuda­tunkban tartsuk, anélkül, hogy azok jelentése vagy lehetséges alkalma­zása felől tudakozódnánk. A szöveg többszöri átolvasása során felírunk minden kijelentést, még a legegyszerűbbeket és legnyilvánvalóbbakat is. Ilyen kérdések alapján: Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan? Miért?

Ki? Ki írta ezt az igerészt? Kihez intézte? Kik a benne előforduló személyek?

Mit? Mi a szerző pontos kijelentése? Milyen szavakat használ? Egy bizonyos kifejezés hányszor fordul benne elő, vagy az egész fejezet­ben? Mit tesznek a benne szereplő személyek? Írjuk le röviden az igeszakasz tartalmát, és keressük meg a döntő fontosságú kijelenté­seket.

Hol? Hol történik a cselekmény? Honnan jönnek a szereplő szemé­lyek? Hová tartanak? Hol található az, aki beszél? Milyen helyről ír a szerző? Hol élnek az írás címzettjei?

Mikor? Mely időpontban játszódik a cselekmény? (Próbáljuk megke­resni a napszakot, az évszakot, a napot - szombat, ünnepnap vagy hétköznap.) Meddig tart? Melyik évben, milyen esemény előtt vagy után írta a szerző ezt a szöveget?

Hogyan? Hogyan játszódik le a cselekmény? Milyen sorrendben tör­ténnek az egyes események Hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Ho­gyan cselekszenek az emberek? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Milyen stílusban íródott a szöveg (irodalmi műfaj, hangsúly, felhasznált képek és szófordulatok, irodalmi vagy köznyelv)?

Miért? Ennél a lépésnél csak a szövegben magában megadott okokat keressük meg. Miért cselekszenek az elbeszélésben szereplő személyek a megadott módon? Mit mond a szerző indokaikról, gondolataikról és Istenhez vagy felebarátjukhoz való viszonyulásukról?

Egy példa: Az 1.Korintus 1,1-2-ben a következőket „fedezzük föl”. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.
2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken.


1.v. Ki? 
1. A levél Páltól származik,
2. Pál apostolnak nevezi magát,
3. Jézus Krisztus apostolának,
4. azt írja, hogy ő erre elhivatott,
5. Isten akarata által,
6. maga mellett megnevezi Szósztenészt, a testvért.
2. v. Kihez? 
7. A levél a gyülekezetnek szól.
Hol? 
8. Ezt ő Isten Korintusban lévő gyülekezetének ne­vezi.
9. A címzettekhez mint Krisztus Jézusban megszen­teltekhez fordul,
10. akik arra hívattak el, hogy szentek legyenek.