2014. január 28., kedd

Reinhard Bonnke - Kapkodnak az Evangéliumért 2.

AZ EVANGÉLIUM AZ EGYETLEN ELÉRHETŐ "ÚJ FORRÁS"

Ézsaiás azt írta, hogy "minden fej beteg, és minden szív erőtelen" (Ézs. 1:5.). Néha a testünk magától meggyógyul, de nagyon gyakran gyógyszerre is szükség van. Ezek a gyógyszerek erősítik a test természetes gyógyító erőit. A betegség legyőzheti a test védelmi rendszerét, és akkor szükség van külső segítségre. Amikor azonban az üdvösségről van szó, az embernek az evangélium természetfölötti erején kívül semmi nem áll a rendelkezésére. A mi feladatunk az, hogy ezt a gyógyszert az asztalra tegyük. Az evangélium csodálatos hatalma ellen nincs érv akkor sem, ha némelyek nem akarják elfogadni. Soha, senki nem kényszeríthet rá senkire, sehogyan sem egy gyógykezelést, még fenyegetéssel sem, ha a beteg úgy dönt, hogy nem igényli. Az illető ekkor egyszerűen meghal.

Izrael története bizonyítja, hogy amikor a zsidók hűek voltak központi hitükhöz, jó dolguk volt. Amikor másfelé fordult a szívük, új vallások felé, a pogányok és szuperhatalmak felé, magától jött a katasztrófa. Izrael népének mindig a szellemi élete volt a döntő tényező.
Végzetes dolog az Istenbe vetett hitet másodlagos vagy ellentmondásos melléktémaként kezelni. Azok vagyunk, amit hiszünk. Minden tevékenységet a hit irányít. Ha ezt nem ismerjük föl, akkor semmit nem tudunk az emberi természetről. Isten az egyetlen téma, amely végülis számít. Az evangélium sürgősségét lehetetlen eltúlozni.

TŰZKÁRBIZTOSÍTÁS

Most a legnagyobb szükségről szeretnék beszélni. Nem prédikálhatjuk az evangéliumot úgy, mint pusztán szociális jótéteményt. Az evangéliumnak Istenhez van köze, Istennek pedig az örökkévalósághoz. Ha itt és most akarjuk az előnyeit figyelembe venni - azok nyilvánvalóak. Először is, Isten nélkül semminek nincs értelme. Az élet Nélküle értelmetlen, ahogy sok ateista is állítja ma. Csak a hitetlenek ilyen kiábrándultak.  Legtöbben azonban rájövünk, hogy Isten az örökkévalósággal szembesít minket. A sorsunk összekötődik az evangéliummal. Minden kérdések közül a legnagyobb ez: "Megmentett vagy, vagy elveszett?"

Az evangélium kinyilatkoztatása ez: "Jézus megment". Megment a haragtól, az ítélettől, a pokoltól, a kötelékektől, az ördögtől és a sötétségtől. Megment attól, hogy bűneinkben haljunk meg. Tudom, hogy némelyek az evangéliumot "tűzkárbiztosítás"-nak csúfolják. Nos, végülis mi a rossz a tűzkárbiztosításban? Bolond az a háztulajdonos, aki nem köt biztosítást. Mi azonban tudjuk, hogy a megváltás sokkal több ennél. Ilyen biztosítást pedig ki más ajánl fel, mint Jézus?