2014. január 2., csütörtök

Derek Prince - Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját? 7.

Nézzünk meg egy másik igehelyet a Jelenések könyvében Krisztus uralkodásának a tökéletességéről. Mikor Jézus megjelent Jánosnak Patmos szigetén, mint Isten megdicsőült Krisztusa, azt mondta:

Jelenések 1,18: Én vagyok az Élő, pedig halott valék, és imé élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai.

Láthatjátok, neki van hatalma mind a három szinten. "Minden hatalom nékem adatott a mennyen és a földön és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai." Ez a hatalom a hívőnek adatik, hogy gyakorolja. "Minden hatalom nékem adatott a mennyen és a földön. Én visszamegyek a mennybe." Ki fogja használni a hatalmat? "Menjetek azért, és mutassátok be az én hatalmamat!” Pontosan ezt kellett volna Ádámnak tennie. Neki kellett volna bemutatni Isten hatalmát az egész teremtésben, ahová Isten helyezte őt. Ő teremtetett Isten látható képére és hasonlatosságára, hogy uralkodjon az egész földön. Ő volt Isten látható, személyes képviselője, aki gyakorolja Isten hatalmát a földön. Amikor Krisztusban vagy, te vagy Istennek a látható, személyes felhatalmazott képviselője, aki gyakorolja Krisztus hatalmát helyette. Ami elveszett az első Ádámban, az helyreállt a második emberben. Az az áldás, amit Ádám elvesztett, még inkább helyreállt Krisztusban. És így igaz, mert mi nemcsak földi szinten kaptuk vissza az uralkodást, hanem szellemi uralkodást is kaptunk, amely mind a három területre szól: a mennyre, az égre, a földre és az alsó szintre is.

Most áttérünk a harmadik pontra, hogy Ádám bukásának eredményeit hogyan állította helyre Jézus, a második ember. Azt láthatjuk, hogy az emberi nem ki lett szolgáltatva a démoni zaklatásoknak és uralomnak. Krisztusban a hívő hatalmat kapott a démonok fölött.
Ádám elveszítette az uralmát és a Sátán uralkodott helyette, Ádám pedig a Sátán rabszolgája lett. Isten helyreállította ezt Krisztusban és sokkal nagyobb hatalmat kapott így az ember, mert Ádám csak a földi szinten volt helytartó, most pedig az embernek szellemi, földi és sátáni szinten is van hatalma, amivel javakat tud szerezni. Jézus nevét a jóért is kell használni, elfoglalni, megoldani, megszerezni a jót, nemcsak a rosszal, szembeni hadakozásra.